Извънредни искания за информация

В случай на икономически и обществени промени Eurofound трябва да може да реагира на новите и нарастващи нужди на политиците. Като част от усилията на Eurofound да предлага повече базирани на търсенето проучвания и услуги на основните си заинтересовани групи реагирането на извънредни искания за информация от важни заинтересовани страни е залегнало като основен приоритет на Eurofound за новия програмен период 2017—2020.

Видове документи

Тази работа включва периодично разработване на документи по избрани теми в различен формат:

  • персонализирани доклади;
  • проучвания в отговор на запитвания на заинтересовани страни;
  • информационни справки;
  • участия в публикации;
  • доклади и документи по собствена инициатива;
  • доклади, финансирани от заинтересовани страни.

Персонализираните доклади са базирани на оригинален анализ на съществуващи данни на Eurofound, напр. набори от данни от проучвания или резюмета на предишни проучвания на Eurofound в дадена област.

Вижте пълен списък на извънредните доклади

Цел на услугата

Основните цели на тази услуга са да се гарантира бързо, гъвкаво, качествено и ефикасно обслужване при осигуряване на персонализирани резултати за удовлетворяване на специфичните нужди на заинтересованите страни на Eurofound и при предоставяне на факти по неочаквани проблеми, изискващи политическа реакция. Даването на отговор по конкретно искане зависи от наличието на данни.

Приемат се искания от социални партньорски организации на европейско и национално ниво, правителства на държави членки чрез тяхното председателство на Съвета на ЕС и институции на ЕС. Извършва се подбор в зависимост от значимостта на исканията и наличието на ресурси.

Допълнителна информация

  • Данни за връзка: Доналд Стори, главен изследовател координатор