Бюро за връзка в Брюксел

Роля

Бюрото за връзка в Брюксел допринася за стратегическото управление общата комуникационна политика на Eurofound към заинтересованите страни на ниво ЕС.

Мисията му е:

  • да засилва видимостта и въздействието на изследванията на Eurofound върху разработването на политики на равнище ЕС чрез развиване и задълбочаване на сътрудничеството с институциите на ЕС (Европейска комисия, Европейски парламент, Европейски икономически и социален комитет, Комитет на регионите) и с представители на социалните партньори и гражданското общество. Подобно сътрудничество приема формата на извънредни искания за информация, базирани на съществуващи данни на Eurofound;
  • да следи разработването на политики на ЕС от името на Eurofound.

Екипът на Бюрото за връзка в Брюксел се състои от ръководителя на БВБ Пиер Босан и информационните служители Марина Патриарка и Йоланда Торес Ревенга.

Данни за контакт

Avenue d’Auderghem, 20
B – 1040 Brussels
Белгия

Имейл: Eurofound.brusselsoffice@eurofound.europa.eu