Информационен център

Информационният център предоставя достъп до вътрешните и външните информационни източници на Eurofound за служителите на фондацията, изследователи и посетители. Центърът работи със специализирани библиотечни услуги, за да осигури достъп до информационни източници, които включват библиографски бази данни, периодични издания и бюлетини на ЕС, електронни специализирани издания и справочни материали. Посетителите и служителите разполагат с достъп до тази информация чрез интранет услугите на Eurofound.

Дейността на Eurofound е в публичната сфера и е достъпна за всички заинтересовани страни, които се приканват да използват възможностите на Информационния център (по предварителна уговорка) и неговите интернет услуги. За посещение на Информационния център можете да се свържете с Jan Vandamme.