Quality of public services during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including fairness of support measures, the experience of online schooling and education, online healthcare and unmet healthcare needs, and access to online public services. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Основни констатации

  • Най-високите нива на институционално доверие са отчетени в здравните системи в сравнение с другите области като медиите, националните правителства и ЕС. В същото време работниците в здравния сектор съобщават, че се чувстват по-често емоционално изтощени, като потвърждават високата си степен на излагане на трудни и емоционално натоварващи ситуации по време на пандемията.
  • Резултатите от проучването показват как пандемията крие риск от допълнително увеличаване на неравенствата между социално-икономическите групи и между отделните държави. Нарастващите различия могат също да повлияят на стабилността на ЕС, поради което се подчертава необходимостта от цялостно прилагане на Европейския стълб на социалните права и ясно съобщаване на тези мерки на гражданите на ЕС.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г., следва да се отбележи, че данните, публикувани на уебсайта на Eurofound, може да включват 28-те държави — членки на ЕС, тъй като Обединеното кралство е част от обхвата на предишни изследвания. Това ще бъде постепенно променено така, че да отразява настоящия брой от 27 държави — членки на ЕС.