Ваксинации по време на пандемията от COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of questions that measure vaccine hesitancy and the reasons behind it. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Основни констатации

 • Над една четвърт от хората, живеещи в Европа, изразяват колебания по отношение на ваксинацията срещу COVID-19, като мъжете проявяват повече колебания (29 %) от жените (25 %). Опасенията във връзка с безопасността са най-честата причина за колебания относно ваксинацията (62 %), но 44 % от колебаещите се считат, че рискът от COVID-19 е преувеличен.

 • Колебанията относно ваксинацията също така са тясно свързани с доверието и с използването на социалните медии, като държавите, които отчитат ниски равнища на доверие в правителството, регистрират също по-високи нива на колебания относно ваксинацията. Освен това има по-голяма вероятност колебаещите се относно ваксинацията да прекарват повече време в социалните медии и да ги считат за основния си източник на информация. 

 • Провеждането на ефективна кампания за ваксиниране е от съществено значение за спечелването на битката срещу COVID-19 и за насочване по пътя към възстановяването. Същевременно, тъй като повече от една четвърт от европейците проявяват колебания относно ваксинацията, ясната, прозрачна и последователна комуникация относно безопасността на ваксините ще бъде от решаващо значение, за да се разсеят на опасенията на гражданите.

Background and data collection

 • FieldworkRound 1: 9 April–1 May 2020; Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021
 • Sample sizeRound 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27)
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г., следва да се отбележи, че данните, публикувани на уебсайта на Eurofound, може да включват 28-те държави — членки на ЕС, тъй като Обединеното кралство е част от обхвата на предишни изследвания. Това ще бъде постепенно променено така, че да отразява настоящия брой от 27 държави — членки на ЕС.