Работа по време на пандемията от COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

  • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
  • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
  • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including employment status, working hours, work–life balance, level of teleworking, job security, job quality and experiences of working from home. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Основни констатации

  • Констатациите показват, че една година по-късно цялостната загуба на работни места в ЕС продължава да нараства, като почти 10 % от хората, които са имали работа преди пандемията, понастоящем са безработни, което представлява увеличение спрямо отчетените през лятото на 2020 г. 8 % и удвояване спрямо стойността през пролетта на 2020 г. (5 %).

  • Броят на работещите от разстояние през пролетта на 2021 г. е намалял, тъй като все повече служители се връщат в офисите. Въпреки това желанието за работа от разстояние не е отслабнало, като повечето работещи лица в ЕС са изразили предпочитание да работят от дома няколко пъти седмично в дългосрочен план. 

  • С продължаването на самостоятелната работа от дома и с осъществяваните от ръководителите инвестиции в начини това да се улесни, кризата във връзка с пандемията от COVID-19 може да представлява възможност за много предприятия да постигнат взаимно изгодни договорености.   

  • Въпреки че пандемията оказва въздействие върху жените в редица области, тя също така насочва така необходимото внимание към оставащите структурни неравенства между половете. Ниските заплати и тежките условия на труд в здравеопазването и социалните грижи все по-често се поставят под лупа, тъй като се признава изключителната ценност на тези кадри.  

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г., следва да се отбележи, че данните, публикувани на уебсайта на Eurofound, може да включват 28-те държави — членки на ЕС, тъй като Обединеното кралство е част от обхвата на предишни изследвания. Това ще бъде постепенно променено така, че да отразява настоящия брой от 27 държави — членки на ЕС.