Working during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including employment status, working hours, work–life balance, level of teleworking, job security, job quality and experiences of working from home. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Основни констатации

  • Несигурността на работното място е спаднала от 15 % през април до 10 % през юли, но опасенията остават широко разпространени при анкетираните лица на срочни и краткосрочни договори , като над 40 % от мъжете на възраст 34–49 години на временни договори се опасяват, че могат да загубят работата си през следващите три месеца. Въпреки общото увеличение на работното време на хората, една трета от анкетираните все още съобщават, че работят по-малко, отколкото преди пандемията.
  • Повече от три четвърти от служителите в ЕС през юли искат да продължат да работят от вкъщи поне от време на време, дори и без да са налице ограничения, свързани с COVID-19. Повечето работници в ЕС съобщават за положителен опит от дистанционна работа по време на пандемията, но много малко желаят да работят дистанционно през цялото време, като предпочитаният вариант е комбинация от дистанционна работа и присъствие на работното място.
  • Увеличаването на дистанционната работа по време на пандемията е подчертало размиването на границите между работата и личния живот. От решаващо значение за правителствата и социалните партньори ще бъде да въведат инициативи „право на откъсване от работната атмосфера“, за да се предотврати излагането на голяма част от работниците на физическо и емоционално изтощение.
  • Ако в целия ЕС дистанционната работа ще продължава, социалните партньори трябва да се стремят да включат във всички правни рамки или споразумения разпоредби за работниците относно доброволния характер на дистанционната работа или пригодността на конкретни задачи за изпълнение от разстояние. Предоставянето на разяснения относно начина, по който работодателите могат да допринесат за покриване на разходите, свързани с работата от дома, както и гаранции за равностойно заплащане и достъп до обучение за работещите от разстояние, също ще бъдат от решаващо значение.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г., следва да се отбележи, че данните, публикувани на уебсайта на Eurofound, може да включват 28-те държави — членки на ЕС, тъй като Обединеното кралство е част от обхвата на предишни изследвания. Това ще бъде постепенно променено така, че да отразява настоящия брой от 27 държави — членки на ЕС.