Европейско проучване на качеството на живот 2007 г.

Избор на въпрос

 

 

Визуализацията илюстрира чрез карта процентния дял на отговорите или средната стойност на отговорите за даден въпрос по европейски страни.