Европейско проучване на качеството на живот — Визуализация на данните

Европейското проучване на качеството на живот (EQLS) на Eurofound дава уникална представа за качеството на живот, качеството на обществото и качеството на обществените услуги за хората в цяла Европа.

Могат да бъдат разгледани следните разбивки: пол, възраст, статут на дейност (заети и безработни) и доход (от квартил на най-ниска доходност 1 до квартил на най-висока доходност 4).

Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г., следва да се отбележи, че данните, публикувани на уебсайта на Eurofound, може да включват 28-те държави — членки на ЕС, тъй като Обединеното кралство е част от обхвата на предишни изследвания. Това ще бъде постепенно променено така, че да отразява настоящия брой от 27 държави — членки на ЕС. 

Избор на въпрос

 

 

Description

Визуализацията във вид на карта на Европа илюстрира стойностите за отговорите по страни, изобразени на картата.