Европейско проучване на условията на труд — Визуализация на данните

Европейското проучване за условията на труд (EWCS) на Eurofound дава цялостна картина на ежедневната трудова действителност при жените и мъжете по отделни държави, професии, сектори и възрастови групи. 

Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г., следва да се отбележи, че данните, публикувани на уебсайта на Eurofound, може да включват 28-те държави — членки на ЕС, тъй като Обединеното кралство е част от обхвата на предишни изследвания. Това ще бъде постепенно променено така, че да отразява настоящия брой от 27 държави — членки на ЕС. 

Избор на въпрос

 

 

Визуализацията във вид на карта на Европа илюстрира стойностите за отговорите по страни, изобразени на картата.