Европейско проучване на условията на труд (2015 г.)

Избор на въпрос

 

 

Визуализацията във вид на карта на Европа илюстрира стойностите за отговорите по страни, изобразени на картата.