Равнопоставеност на половете в труда


Понеделник, 20 февруари 2006 г.

9.00-9.30 Регистрация

9.30-11.00 Откриване на семинара/Европейска обсерватория по условия на труд (ЕОУТ) (EWCO), Жан-Мишел Милер,
ръководител на изследванията,
Европейска фондация
(Jean-Michel MILLER, Research Manager)

Г-н Гълъб Донев, директор на Дирекция “Условия на труд, управление при кризи и алтернативна служба” в Министерство на труда и социалната политика

Изследователската дейност в България по въпросите за равнопоставеността на половете, д-р Румяна Гладичева, директор, Институт за социални анализи и политики (ИСАП)

11.00-11.30 Кафе пауза

Първа сесия: Разлика в заплащането на двата пола

11.30-12.00 Представяне на докладите на Фондацията на тема “Пол, работни места и условия на труд в ЕС”/“Пол и условия на труд в разширена Европа”, Елойза Пeрища, старши изследовател, Център за изследвания за социална интервенция, Лисабон
(Heloisa PERISTA, senior reseаrcher, Centre for Studies for Social Intervention, CESIS Lisbon).

12.00-12.45 Дискусия

12.45-14.15 Обяд

Втора сесия: Балансът работа-извънтрудов живот

14.15-14.45 Балансът работа-извънтрудов живот според резултатите от Националното изследване на условията на труд в България, д-р Емилия Ченгелова, Институт по социология към БАН

14.45-15.45 Дискусия

15.45-16.15 Кафе пауза

16.15-16.45 Представяне на тематичния доклад на ЕОУТ (EWCO) “Как се съчетават семейство и работа на пълно работно време” -
Анна Парнанен/Ханна Сутела, Статистически институт Финландия
(Anna PÄRNÄNEN / Hanna SUTELA, Statistics Finland)

16.45-18.00 Дискусия

Вторник, 21 февруари 2006 г.

Трета сесия: Равнопоставеност на половете в труда

09.00-09.15 Въведение

09.15-10.15 Представяне на позициите на социалните партньори на ниво ЕС и на национално равнище по въпросите за равнопоставеността на половете в труда
- Вивиан Гурген, председател на Комисията по въпросите на жените към Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC)
(Viviane GOERGEN chair of the ETUC women’s committee)
- Габриела Уриарте, Конфедерация на испанските работодатели, СЕОЕ
(Gabriela URIARTE, Confederation of Spanish Employers, CEOE)

10.15-11.00 Дискусия

11.00-11.30 Кафе пауза

11.30-12.00 Представяне и обсъждане на конкретни фирмени казуси
“Оценка на равнопоставеността на половете на фирмено равнище”, Татяна Кметова, Магданела Делинешева (Център за изследвания и политики за жените)

12.00-12.45 Дискусия

12.45-13.00 Изводи и заключения, Греет Вермейлен, ръководител на изследвания, Европейска фондация
(Greet VERMEYLEN, Research Manager)

13.00 Обяд

Край на семинара

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар