Годишен доклад 2006 г.

Annual report
Публикувано
3 December 2008
Автор(и): 
Eurofound

Обзор

Натискът на глобализацията и демографските промени ставаше все по-осезаем през 2006 г. докато Европейският съюз се готвеше да разшири още своите граници, включвайки България и Румъния. Политиците на европейско и национално ниво са изправени пред важни решения, свързани с миграцията, заетостта, образованието, равните възможности и социалната политика. По всички тези и други въпроси Фондацията осигури най-актуални знания и информация през 2006 г.Изтегляне PDF: BG (pdf 292.51 Kb) Read less
 • Доклад

  Брой страници: 
  75
  Референтен №: 
  ef0717
  Catalogue info

  Годишен доклад 2006 г.

  Автор(и): 
  Eurofound

  Натискът на глобализацията и демографските промени ставаше все по-осезаем през 2006 г. докато Европейският съюз се готвеше да разшири още своите граници, включвайки България и Румъния. Политиците на европейско и национално ниво са изправени пред важни решения, свързани с миграцията, заетостта, образованието, равните възможности и социалната политика. По всички тези и други въпроси Фондацията осигури най-актуални знания и информация през 2006 г.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар