Job creation in SMEs: ERM annual report 2015

Annual report
Публикувано
27 January 2016
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Обзор

The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to Read more

The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to employment growth. This study seeks to identify which SME types are more or less dynamic job creators and to determine their main drivers and barriers for job creation. It also examines recruitment in SMEs, the extent of public debate on job creation in SMEs, and public support instruments available to SMEs that encourage them to create jobs. The study finds that SMEs that tend to create jobs are often young, innovative, internationally active, located in urban areas and run by skilled managers with the capacity to plan and realise active growth and investment strategies. However, a combination of both external and internal company factors, rather than individual characteristics, determines the job creation potential of these companies. 

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  119
  Референтен №: 
  EF1561
  ISBN: 
  978-92-897-1434-1
  Каталожен номер: 
  TJ-AL-15-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/342142
  Catalogue info

  Job creation in SMEs: ERM annual report 2015

  The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to employment growth. This study seeks to identify which SME types are more or less dynamic job creators and to determine their main drivers and barriers for job creation.

  Форми

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF15611
  Catalogue info

  Създаване на работни места в малките и средните предприятия: Годишен отчет на Европейския наблюдател на преструктурирането (ERM) за 2015 г.

  Автор(и): 
  Eurofound

  В годишния доклад на Европейския наблюдател на преструктурирането за 2015 г. е разгледан въпросът за създаването на работни места от малките и средните предприятия (МСП). МСП се разглеждат все повече като мотор за създаване на работни места в Европа. С оглед на големия брой и многообразието на МСП обаче не всички тези предприятия допринасят в еднаква степен за ръста на заетостта. Проучването има за цел да събере подробни данни за това кои видове МСП са повече или по-малко активни в създаването на работни места и да установи основните определящи фактори и пречки за създаването на работни места от МСП. Разгледани са и въпросите, свързани с набирането на персонал от МСП, обхвата на обществения дебат, посветен на създаването на работни места от МСП, и достъпните за тези предприятия инструменти за обществена подкрепа, които ги стимулират да създават работни места. Резултатите от проучването показват, че МСП, които създават най-много работни места, са нови, иновативни, активни на международния пазар, разположени в градски райони и управлявани от способни мениджъри, които имат капацитет за планиране и реализиране на активни стратегии за растеж и инвестиции. Потенциалът за създаване на работни места от тези дружества обаче се определя в по-голяма степен от комбинация от външни и вътрешни за дружествата фактори, а не толкова от техните индивидуални характеристики.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар