ERM annual report 2016: Globalisation slowdown? Recent evidence of offshoring and reshoring in Europe

Annual report
Публикувано
1 February 2017
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Обзор

The 2016 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) provides evidence of the employment impact of recent restructuring activity in Europe based on the European Union Labour Force Survey (EU-LFS) and the ERM events database. The thematic part of this year’s report centres on trendRead more

The 2016 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) provides evidence of the employment impact of recent restructuring activity in Europe based on the European Union Labour Force Survey (EU-LFS) and the ERM events database. The thematic part of this year’s report centres on trends in both the offshoring and reshoring activity of companies in Europe, with a focus on the manufacturing sector. ERM data indicates that offshoring has never been a large source of job loss in Europe, and the analysis finds that offshoring started to decline after the global financial crisis and has yet to recover. It also finds that offshoring has increased in eastern Europe while it has declined in western Europe. Evidence of reshoring is limited; what evidence exists suggests that it is a relatively minor phenomenon. 

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  56
  Референтен №: 
  EF1652
  ISBN: 
  978-92-897-1562-1
  Каталожен номер: 
  TJ-AL-16-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/858354
  Catalogue info

  ERM annual report 2016: Globalisation slowdown? Recent evidence of offshoring and reshoring in Europe

  The 2016 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) provides evidence of the employment impact of recent restructuring activity in Europe based on the European Union Labour Force Survey (EU-LFS) and the ERM events database. The thematic part of this year’s report centres on trends in both the offshoring and reshoring activity of companies in Europe, with a focus on the manufacturing sector.

  Форми

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF16521
  Catalogue info

  Годишен доклад на Европейския наблюдател на преструктурирането (ERM) за 2016 г.: Намалява ли темпът на глобализацията? Актуална информация за изнасянето и връщането на производствени дейности в Европа

  Автор(и): 
  Eurofound

  Годишният доклад на Европейския наблюдател на преструктурирането (ERM) за 2016 г. съдържа информация за въздействието на заетостта върху дейностите по преструктуриране в Европа през последните години въз основа на резултатите от Проучването на работната сила в Европейския съюз (EU-LFS) и от базата данни на ERM за случаите на преструктуриране Темата на тазгодишния доклад са най-новите тенденции в усилията на европейските предприятия за изнасяне (офшоринг) и връщане на производствени дейности, като акцентът е върху производствената сфера. Според данните на ERM офшорингът никога не е бил главна причина за закриване на работни места в Европа, а анализът доказва, че след глобалната финансова криза този процес започва да намалява и продължава да се възстановява. Освен това се привеждат доказателства за ръст на офшоринга от Източна Европа и спад в Западна Европа. Данните за връщане на производствени дейности са ограничени. Наличните доказателства показват, че това е сравнително ограничен феномен.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар