Corporate communication

Към по-добри условия на живот и труд:Насърчаване на по-голямо сближаване

Brochure
Публикувано
6 July 2018
pdf
Formats and languages
 • Свали
 • Екземпляр на хартиен носителOrder print copy
Автор(и): 
Eurofound

Обзор

В тази брошура са посочени инструментите и стратегиите, които Eurofound ще използва през програмния период 2017—2020 г., за да изпълни своята задача: „да предоставя научно обосновани, безпристрастни, навременни и свързани с политиката знания, които допринасят за по-добрата информираност на политиRead more

В тази брошура са посочени инструментите и стратегиите, които Eurofound ще използва през програмния период 2017—2020 г., за да изпълни своята задача: „да предоставя научно обосновани, безпристрастни, навременни и свързани с политиката знания, които допринасят за по-добрата информираност на политиките за по-голямо сближаване на условията на живот и труд в Европа.“ Чрез наблюдение на последните промени и предоставяне на своевременен, задълбочен анализ и информация в тези области на институциите на равнището на ЕС, националните правителства и социалните партньори, Eurofound има за цел да подкрепи програмата на ЕС, като предоставя знания за подобряване на качеството на живот и труд в Европа.

 

Read less

Formats and languages

 • Свали
 • Екземпляр на хартиен носителOrder print copy
 • Доклад

  Референтен №: 
  EF18067
  ISBN: 
  978-92-897-1677-2
  Каталожен номер: 
  TJ-02-18-434-EN-N
  DOI: 
  10.2806/05670
  Catalogue info

  Към по-добри условия на живот и труд:Насърчаване на по-голямо сближаване

  Автор(и): 
  Eurofound

  В тази брошура са посочени инструментите и стратегиите, които Eurofound ще използва през програмния период 2017—2020 г., за да изпълни своята задача: „да предоставя научно обосновани, безпристрастни, навременни и свързани с политиката знания, които допринасят за по-добрата информираност на политиките за по-голямо сближаване на условията на живот и труд в Европа.“ Чрез наблюдение на последните промени и предоставяне на своевременен, задълбочен анализ и информация в тези области на институциите на равнището на ЕС, националните правителства и социалните партньори, Eurofound има за цел да подкрепи програмата на ЕС, като предоставя знания за подобряване на качеството на живот и труд в Европа.

  Форми

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар