Повече работни места с по-добро качество: модели на растежа на заетостта в Европа - Резюме

Периодът 1995-2006 г. свидетелства за голям обрат в тенденциите на заетостта в повечето европейски страни. Настоящата брошура представя преглед на основните резултати от изследването на растежа на заетостта за период от десет години, който е първата част от доклада за 2008 г. на Европейския наблюдател на преструктурирането (ЕНП). Втората част от доклада на ЕНП допълва тази десетилетна перспектива, поставяйки акцента върху тенденциите на преструктурирането в ЕС и Норвегия за 2007 г. и върху степента на причиненото от него създаване и закриване на работни места.Изтегляне PDF: BG (pdf 66.86 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар