Условията на труд на застаряващата работна сила - Резюме

След проучването през 2005 г. Фондацията извърши допълнителен задълбочен анализ на своите констатации по основни теми, свързани с условията на труд в ЕС. Една от проучваните теми е застаряването на работната сила и важните последици от това за обществото и пазара на труда като цяло. Изследването подчертава четири фактора, които са ключови за оформяне възрастовата структура на работната сила на Европа: осигуряване на развитието на кариерата и сигурност на работното място; поддържане и насърчаване на здравето и благосъстоянието на работещите; развиване на умения и компетенции и съчетаване на професионалния и личния живот. Тази брошура обобщава основните предизвикателства, поставени от застаряването на работната сила, и представя накратко основните резултати от изследването.Изтегляне PDF: BG (pdf 61.91 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар