Условията на труд в Европейския съюз: Работно време и интензивност на труда - Резюме

Четвъртото Европейско проучване на условията на труд (EWCS), проведено през 2005 г. от Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), изследва приоритетни въпроси за дневния ред на политиката по заетостта на Европейския съюз. Една от изследваните теми беше работното време и интензивността на труда, както и последиците за обществото и пазара на труда като цяло. Изследователската работа беше посветена на характера на интензивността на труда и начините за нейното измерване. Констатациите разкриха, че е налице изразена зависимост между интензивността на труда и лошите условия на труд, както от физическо, така и от психологическо естество.Изтегляне PDF: BG (pdf 54.01 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар