Организация на труда и иновации - Резюме

Иновациите в организацията на труда имат потенциала да оптимизират производствените процеси във фирмите и да подобряват общото впечатление на персонала от работата. Настоящият доклад проучва връзките между иновациите в организацията на труда ― високоефективните работни практики (ВЕРП), и ползите както за работниците, така и за организациите. Той се основава на анализ на примери от практиката, проучени в 13 държави членки на Европейския съюз, където иновациите на работното място са довели до положителни резултати. ВЕРП на базата на стройна управленска организация, работа в екип, гъвкави работни практики, преустройване на работното място и ангажираност на персонала, са най-често свързани с повишена производителност на предприятието, подобрено качество на услугите и намалени оперативни разходи.Изтегляне PDF: BG (pdf 54.17 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар