Европейско проучване на качеството на живот за 2016 г.

Близо 37 000 души в 33 европейски държави (28 държави — членки на ЕС, и 5 страни кандидатки) бяха интервюирани през последното тримесечие на 2016 г. за четвъртата вълна на Европейското проучване на качеството на живот. Настоящият преглед представя констатациите за държавите — членки на ЕС. Използва се информация от предишните проучвания, както и други изследвания, за да се разгледат тенденциите в качеството на живот на фона на променящия се социално-икономически профил на държавите — членки на ЕС. Десет години след световната икономическа криза проучването изследва благополучието и качеството на живот като цяло, като включва качеството на обществото и обществените услуги. Констатациите показват, че между страните все още преобладават различия по много аспекти, но фактите са по-нюансирани. Всяка държава членка проявява определени силни страни в някои аспекти на благополучието, но все още множество неблагоприятни условия са по-изразени в някои общества, отколкото в други; освен това във всички страни се наблюдават значителни социални неравенства.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар