Working conditions and sustainable work

Условия на труд и устойчивост на работните места: Анализ чрез използване на рамката за качеството на работните места

Flagship report
Публикувано
26 February 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Свали

Основни констатации

 • Средно работниците в ЕС днес се радват на по-добри условия на труд, отколкото в началото на хилядолетието. Качеството на работното време очевидно се е подобрило, но и физическата среда е по-добра, особено там, където тя е най-важна: в професии, изложени в по-голяма степен на физически рискове.
Read more
 • Средно работниците в ЕС днес се радват на по-добри условия на труд, отколкото в началото на хилядолетието. Качеството на работното време очевидно се е подобрило, но и физическата среда е по-добра, особено там, където тя е най-важна: в професии, изложени в по-голяма степен на физически рискове.
 • Днес работните места изискват повече умения и предлагат повече автономия, отколкото в миналото. Това е отразено като подобрение в индекса, свързан с използването на умения и преценка.
 • Развитието на уменията на работниците е възпрепятствано от неравностойни достъп до и възползване от обучение, заплатено от работодателя. По-възрастните работници участват в по-малка степен в обучението и е налице увеличаваща се разлика в достъпа между служителите с различен вид трудови договори (договори на пълно работно време спрямо договори на непълно работно време и постоянни спрямо срочни договори).
 • Продължаващата сегрегация в заетостта по пол намира отражения в различията в качеството на работните места между мъжете и жените. Като цяло обаче няма доминираща страна. Неравенствата между половете също могат да бъдат в ущърб на мъжете, например по отношение на физическата среда.
 • Макар и перспективите за кариерно развитие като цяло да са се подобрили и за мъжете и за жените, мъжете са запазили предимството си в това измерение на качеството на работните места. Неравномерното разпределение на отговорностите за полагане на грижи, проявяващо се в по-дълги прекъсвания на кариерата и различни модели на работно време за жените, е вероятната причина за това.
Read less

Обзор

В настоящия водещ доклад се прави обобщение на основните констатации от изследванията относно условията на труд, проведени от Eurofound през програмния период 2017—2020 г. В него се очертава напредъкът, постигнат от 2000 г. насам за подобряване на условията на труд и се изследва дали всички работRead more

В настоящия водещ доклад се прави обобщение на основните констатации от изследванията относно условията на труд, проведени от Eurofound през програмния период 2017—2020 г. В него се очертава напредъкът, постигнат от 2000 г. насам за подобряване на условията на труд и се изследва дали всички работници са се възползвали в еднаква степен от положителната промяна. Докладът подчертава кои групи са изложени в най-голяма степен на риск от сблъскване с лоши условия на труд и пренебрегване. Предвид промените в света на труда се установяват новопоявяващи се предизвикателства пред доброто качество на работните места. Освен това в настоящия доклад се предоставят доказателства за мерките, които биха могли да доведат до допълнително подобряване на работните места и постигането на справедливи условия на труд за всички в ЕС.

Анализът показва, че като цяло качеството на работните места в ЕС се подобрява, макар и бавно. При все това не всички работници се възползват от това подобряване в еднаква степен. Освен това полът, възрастта и видът на трудовия договор оказват значително влияние върху условията на труд на дадено лице. И макар и цифровизацията да помага за решаването на някои проблеми, свързани с качеството на работните места, тя също така създава нови предизвикателства. Пандемията от COVID-19 е влошила тенденциите, засилила е опасенията и е подчертала значението на постигането на качество на работните места за всички.

Read less

Formats and languages

 • Доклад

  Брой страници: 
  80
  Референтен №: 
  EF20021
  ISBN: 
  978-92-897-2150-9
  Каталожен номер: 
  TJ-03-21-030-EN-N
  DOI: 
  10.2806/938302
  Catalogue info

  Условия на труд и устойчивост на работните места: Анализ чрез използване на рамката за качеството на работните места

  Форми

  Цитиране на публикацията: 

  Eurofound (2021), Working conditions and sustainable work: An analysis using the job quality framework, Challenges and prospects in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF20021EN1
  Catalogue info

  Условия на труд и устойчивост на работните места: Анализ чрез използване на рамката за качеството на работните места

  Автор(и): 
  Eurofound

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали
 • Case studies and working paper

 • Tables and graphs

  List of tables

  The report has the following list of tables:

  Table 1: Change in the composition of the workforce, EU27 and the UK, 2002–2019

  Table 2: Elements of the job demands–resources model based on the EWCS

  List of figures

  The report has the following list of figures:

  Figure 1: The seven dimensions of job quality and the indicators composing each dimension

  Figure 2: Indexed change in job quality indices, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 3: Physical environment index: mean and standard deviation, by occupational category, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 4: Work intensity index: mean and standard deviation, by sector, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 5: Work intensity index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 6: Skills and discretion index: mean and standard deviation, by occupational category, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 7: Skills and discretion index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 8: Participation in paid training (%), by employment and contractual status, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 9: Associations between working time quality and occupational category, by country cluster

  Figure 10: Working time quality index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 11: Long working hours (%), by employment status, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 12: Prospects index: mean and standard deviation, by occupational category, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 13: Prospects index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 14: Scores on Prospects index, by employment and sociodemographic characteristics, EU27 and the UK, 2005 and 2015

  Figure 15: Receipt of support from colleagues and managers (%), EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 16: Receipt of support from colleagues and managers (%), by age group, EU27 and the UK, 2005 and 2015

  Figure 17: Exposure to adverse social behaviour (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 18: Perception of fair pay (%), by Member State and the UK, 2005–2015

  Figure 19: Perceived appropriateness of pay, by country cluster, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 20: Job quality profiles: Scores on seven job quality indices, EU27 and the UK, 2015

  Figure 21: Distribution of workers according to job quality profiles, EU27 and the UK, 2015

  Figure 22: Job quality profiles of men, by job quality indices, EU27 and the UK, 2015

  Figure 23: Job quality profiles of women, by job quality indices, EU27 and the UK, 2015

  Figure 24: Distribution of employees according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 25: Gender of immediate manager (%), by worker’s gender, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 26: Female employees reporting good prospects for career advancement and gender gap (%), EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 27: Good prospects for career advancement (%), by age and gender, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 28: Job insecurity according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 29: Employability according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 30: Employees reporting difficulty making ends meet according to occupation type (%), by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 31: Employees reporting difficulty making ends meet according to household type (%), by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 32: Employee experience of selected emotional demands (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 33: Average weekly working hours of employees across the life course, by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 34: Flexibility to take time off according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 35: Additional components of earnings from main job (%), by gender, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 36: Employees’ perception of their work–life balance (%), by age, EU27 and the UK, 2015

  Figure 37: Employees’ participation in training (%), by age and training classification, EU27 and the UK, 2015

  Figure 38: Associations between demands and resources and workers’ health and well-being

  Figure 39: Proportion of workers with flexitime schedules and engaged in TICTM (%), EU27 and the UK, 2015

  Figure 40: Workers reporting work–life balance problems (%), by work arrangement and presence or absence of children, EU27 and the UK, 2015

  Figure 41: Multiple-job holders as a proportion of total employment (%), by gender and country, EU27 and the UK, 2018

  Figure 42: Job quality profiles of multiple-job holders’ main jobs, by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 43: Job quality of selected critical occupations in relation to the workforce average

  Figure 44: Emotional demands on ISWs and extent of those demands (%), EU27 and the UK, 2015

 • Videos

  Members of Eurofound’s Management Board provide their reactions to and insights into Eurofound’s 2021 flagship report on Working conditions and sustainable work: An analysis using the job quality framework.

  • Impact of the Covid-19 pandemic
   Interview with Juha Antila, Head of Research and Development SAK, Central Organisation of Finnish Trade Unions.

  • Digitalisation
   Interview with Mario van Mierlo, Deputy Director, Social Affairs, The Dutch Confederation of Industry and Employers (VNO-NCW).

  • Making work sustainable
   Interview with Alain Piette, Ergonomist at the Belgian Federal Public Service Employment, Labour and Social Dialogue.

  • Role of different actors in improving job quality
   Interview with Rebekah Smith, Deputy Director for Social Affairs, BusinessEurope.

  • Persisting challenges
   Interview with Nelson Ferreira, Deputy General Inspector ACT, Portugal Labour Conditions Authority.

  • Remote working
   Interview with Esther Lynch, Deputy General Secretary of the European Trade Union Confederation (ETUC).

This report presents the results of research conducted largely prior to the outbreak of COVID-19 in Europe in February 2020. For this reason, the results do not fully take account of the outbreak.

Изследванията, проведени преди оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г. и публикувани впоследствие, могат да включват данни, свързани с 28-те държави — членки на ЕС. След тази дата те трябва да обхващат само 27-те държави — членки на ЕС (ЕС-28 без Обединеното кралство), освен ако не е посочено друго.

Part of the series

 • Challenges and prospects in the EU

  Eurofound’s Flagship report series 'Challenges and prospects in the EU' comprise research reports that contain the key results of multiannual research activities and incorporate findings from different related research projects. Flagship reports are the major output of each of Eurofound’s strategic areas of intervention and have as their objective to contribute to current policy debates.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар