Promoting social cohesion and convergence

Наблюдение на процеса на сближаване в Европейския съюз: поглед назад за постигане на напредък — сближаване във възходяща посока по време на кризи

Flagship report
Обновено
27 April 2022
Публикувано
20 December 2021
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Основни констатации

 • Икономическата криза (2008—2013 г.) оказа значително отрицателно въздействие върху сближаването във възходяща посока между държавите — членки на ЕС. Въпреки че икономическото сближаване бързо беше възстановено, различията в низходяща посока в областта на заетостта и условията на живот преобладаваха до 2013 г., което е показател за дълбоката свързаност между социалното и икономическото сближаване.
Read more
 • Икономическата криза (2008—2013 г.) оказа значително отрицателно въздействие върху сближаването във възходяща посока между държавите — членки на ЕС. Въпреки че икономическото сближаване бързо беше възстановено, различията в низходяща посока в областта на заетостта и условията на живот преобладаваха до 2013 г., което е показател за дълбоката свързаност между социалното и икономическото сближаване.
 • Въпреки че много социални показатели започнаха да се доближават във възходяща посока през периода на възстановяване 2014—2019 г., икономическата криза остави неравномерно разпределено в географско отношение наследство. Докато Централна и Източна Европа продължиха ускорено да се доближават до водещия северозападен регион, Южна Европа все повече изоставаше както в социално, така и в икономическо отношение.
 • Между 2008 г. и 2019 г. сближаване във възходяща посока по отношение на качеството на управлението и институциите между държавите — членки на ЕС, в голяма степен липсваше. На фона на кризата, предизвикана от COVID-19, сближаването на институционалното качество ще бъде важен фактор за превръщане на икономическото сближаване в трайно социално сближаване в Източна Европа и за подобряването им в Южна Европа.
 • Силните политически действия на равнище ЕС и на национално равнище в отговор на пандемията предотвратиха по-опустошително и неравномерно въздействие на кризата върху пазарите на труда и условията на живот в ЕС. Тъй като обаче кризата, предизвикана от COVID-19, не е приключила напълно, от решаващо значение ще бъде тези политически усилия да продължат, особено в контекста на цифровия и екологичния преход, където ще бъде от съществено значение да се приложат подходящи инструменти на политиката, за да бъдат предотвратени нови пътища на различията между североизтока и югозапада.
 • Пълното изпълнение на плановете в рамките на NextGenerationEU ще бъде от решаващо значение, а сближаването между държавите — членки на ЕС, ще зависи от това доколко националните планове за възстановяване са съгласувани с визията на равнището на ЕС. Готовността на правителствата да се съсредоточат върху наднационални приоритети е една възможност за преодоляване на неравенствата, породени от пандемията от COVID-19, и особено важна ще бъде координацията на равнище ЕС.
Read less

Обзор

Сближаването във възходяща посока е в основата на проекта за ЕС. Държавите членки и техните граждани се присъединяват към Съюза с очакването, че членството им ще доведе до балансиран икономически просперитет и социален напредък в целите държави. Увеличаването на различията между държавите членки,Read more

Сближаването във възходяща посока е в основата на проекта за ЕС. Държавите членки и техните граждани се присъединяват към Съюза с очакването, че членството им ще доведе до балансиран икономически просперитет и социален напредък в целите държави. Увеличаването на различията между държавите членки, както се случи по време на икономическата криза от 2008—2013 г., може да бъде счетено за отстъпление от обещанието на ЕС и потенциално да създаде предпоставки за недоволство и нарушаване на интеграцията. Настоящият водещ доклад е кулминацията на изследванията на Eurofound относно наблюдението на процеса на сближаване в ЕС, което започна през 2017 г. В него се разглежда променящата се динамика на сближаването във възходяща посока в периода 2008—2019 г., изследва се краткосрочното въздействие на COVID-19 върху европейските икономики и общества, наред с последиците за сближаването, и се обсъждат дългосрочните последици от пандемията и бъдещето на икономическото и социалното сближаване във възходяща посока в Европа.

Read less

Форми

 • Доклад

  Last updated date: 
  26 Ян. 2022
  Брой страници: 
  120
  Референтен №: 
  EF21008
  ISBN: 
  978-92-897-2237-7
  Каталожен номер: 
  TJ-01-21-504-EN-N
  DOI: 
  10.2806/78744
  Catalogue info

  Наблюдение на процеса на сближаване в Европейския съюз: поглед назад за постигане на напредък — сближаване във възходяща посока по време на кризи

  Форми

  Цитиране на публикацията: 

  Eurofound (2021), Monitoring convergence in the European Union: Looking backwards to move forward – Upward convergence through crises, Challenges and prospects in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF21008EN1
  Catalogue info

  Наблюдение на процеса на сближаване в Европейския съюз: поглед назад за постигане на напредък — сближаване във възходяща посока по време на кризи

  Автор(и): 
  Eurofound

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали
 • Working paper

 • Tables and graphs

  The flagship report contains the following list of tables and figures.

  List of tables

  Table 1: Overview of indicators
  Table 2: Drivers of employment in the EU (panel analysis)
  Table 3: Drivers of employment growth in the EU (panel analysis)
  Table 4: Summary of economic convergence trends in sigma, delta and beta convergence and at the regional level
  Table 5: Summary of social convergence trends in sigma, delta and beta convergence and at the regional level
  Table 6: Summary of institutional convergence trends in sigma, delta and beta convergence

  Table A1: Drivers of employment in the EU (panel analysis)
  Table A2: Drivers of employment growth in the EU (panel analysis)
  Table A3: Impact of unemployment changes on GDP per capita (regression coefficients), EU27, 2000–2019

  List of figures

  Figure 1: The three dimensions of convergence
  Figure 2: Sigma and delta convergence in GDP per capita (PPS), EU27, 2008–2019
  Figure 3: Unconditional beta convergence in GDP per capita (PPS), EU27, 2008–2019
  Figure 4: Regional quintile clusters of GDP per capita in PPS in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 5: Sigma and delta convergence in disposable household income per capita (PPS), 2008–2019
  Figure 6: Unconditional beta convergence in disposable household income per capita (PPS), 2008–2019
  Figure 7: Regional quintile clusters of disposable household income per capita in PPS in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 8: Sigma and delta convergence in income inequality (income quintile share ratio), EU27, 2008–2019
  Figure 9: Unconditional beta convergence in income inequality (income quintile share ratio), EU27, 2008–2019
  Figure 10: Sigma and delta convergence in monthly minimum wage (PPS), 2008–2019
  Figure 11: Unconditional beta convergence in monthly minimum wage (PPS), 2008–2019
  Figure 12: Sigma and delta convergence in the employment rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 13: Unconditional beta convergence in the employment rate (%), EU27, 2008–2013 and 2013–2019
  Figure 14: Regional quintile clusters of the employment rate in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 15: Sigma and delta convergence in the unemployment rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 16: Unconditional beta convergence in the unemployment rate (%), EU27, 2008–2013 and 2013–2019
  Figure 17: Regional quintile clusters of the unemployment rate in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 18: Sigma and delta convergence in the gender employment gap (%), EU27, 2008–2019
  Figure 19: Unconditional beta convergence in the gender employment gap (%), EU27, 2008–2019
  Figure 20: Regional quintile clusters of the gender employment gap in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 21: Sigma and delta convergence in the youth NEET rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 22: Unconditional beta convergence in the youth NEET rate (%), EU27, 2008–2013 and 2013–2019
  Figure 23: Regional quintile clusters of the youth NEET rate in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 24: Sigma and delta convergence in the early school leavers rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 25: Unconditional beta convergence in the early school leavers rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 26: Regional quintile clusters of the early school leavers rate in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 27: Sigma and delta convergence in the AROPE rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 28: Unconditional beta convergence in the AROPE rate (%), EU27, 2008–2013 and 2013–2019
  Figure 29: Sigma and delta convergence in unmet medical needs (%), EU27, 2008–2019
  Figure 30: Unconditional beta convergence in unmet medical needs (%), EU27, 2008–2019
  Figure 31: Sigma and delta convergence in the WGI rule of law, EU27, 2008–2019
  Figure 32: Unconditional beta convergence in the WGI rule of law, EU27, 2008–2019
  Figure 33: Sigma and delta convergence in the WGI government effectiveness, EU27, 2008–2019
  Figure 34: Unconditional beta convergence in the WGI government effectiveness, EU27, 2008–2019
  Figure 35: Sigma and delta convergence in the WGI regulatory quality, EU27, 2008–2019
  Figure 36: Unconditional beta convergence in the WGI regulatory quality, EU27, 2008–2019
  Figure 37: Sigma and delta convergence in the WGI voice and accountability, EU27, 2008–2019
  Figure 38: Unconditional beta convergence in the WGI voice and accountability, EU27, 2008–2019
  Figure 39: Sigma and delta convergence in the WGI control of corruption, EU27, 2008–2019
  Figure 40: Unconditional beta convergence in the WGI control of corruption, EU27, 2008–2019
  Figure 41: Sigma and delta convergence in the Ease of Doing Business score, EU27, 2010–2019
  Figure 42: Unconditional beta convergence in the Ease of Doing Business score, EU27, 2010–2019
  Figure 43: Regional clusters of the European Quality of Government Index score (EQI), EU NUTS 1 and 2, 2010 and 2017
  Figure 44: Employment rates in the previous year and annual growth rates by EU Member State, 2000–2019
  Figure 45: Employment growth in southern and central and eastern countries relative to western/northern Europe (regression coefficients plot)
  Figure 46: Summary of the regional leaders and laggards in the social dimension and cluster mobility in the economic dimension, EU NUTS 2, 2008–2019
  Figure 47: Relationship between GDP and unemployment in 2008–2009 (growth rates), EU27
  Figure 48: Relationship between GDP and unemployment in 2019–2020 (growth rates), EU27
  Figure 49: Actual versus predicted unemployment rate in 2020 (%), EU27
  Figure 50: SURE loans and the unemployment gap in 2020, EU27
  Figure 51: Unweighted average employment rate and projections to meet the European Pillar of Social Rights Action Plan 2030 target (%), EU27
  Figure 52: Unweighted average youth NEET rate and projections to meet the European Pillar of Social Rights Action Plan 2030 target (%), EU27
  Figure 53: Sigma convergence in GDP per capita (PPS), EU27, 2013–2020
  Figure 54: Change in GDP per capita (in PPS) by Member State (%), EU27, 2019–2020
  Figure 55: Unconditional beta convergence in GDP per capita (PPS), EU27, 2019–2020
  Figure 56: Percentage change in GDP per capita (in PPS), EU27, 2019–2020
  Figure 57: Sigma convergence in the unemployment rate (%), EU27, 2013–2021 (monthly data: January 2020–May 2021)
  Figure 58: Change in unemployment rate by Member State (percentage points), EU27, 2019–2020
  Figure 59: Unconditional beta convergence of the unemployment rate (%), EU27, 2019–2020
  Figure 60: Percentage point change in the unemployment rate, EU NUTS 2, 2019–2020
  Figure 61: Sigma convergence in the activity rate (%), EU27, 2013–2020 (quarterly data: Q4 2019–Q4 2020)
  Figure 62: Sigma convergence in labour market slack (%), EU27, 2013–2020 (quarterly data: Q4 2019–Q4 2020)
  Figure 63: Unconditional beta convergence in labour market slack (%), EU27, 2019–2020
  Figure 64: Estimated change in the at-risk-of-poverty rate, EU, 2019–2020
  Figure 65: Sigma convergence in the youth NEET rate (%), EU27, 2013–2020 (quarterly data: Q4 2019–Q4 2020)
  Figure 66: Unconditional beta convergence in the youth NEET rate (%), EU27, 2019–2020
  Figure 67: Degree of plausibility (on a scale of 1–10) of the health recovery scenarios as assessed by Eurofound experts
  Figure 68: Possible economic recovery scenarios
  Figure 69: Expected speed of economic recovery, EU27
  Figure 70: Experts’ opinions on the expected economic crisis triggered by the COVID-19 pandemic (on a scale of 0–100)

Изследванията, проведени преди оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г. и публикувани впоследствие, могат да включват данни, свързани с 28-те държави — членки на ЕС. След тази дата те трябва да обхващат само 27-те държави — членки на ЕС (ЕС-28 без Обединеното кралство), освен ако не е посочено друго.

Part of the series

 • Challenges and prospects in the EU

  Eurofound’s Flagship report series 'Challenges and prospects in the EU' comprise research reports that contain the key results of multiannual research activities and incorporate findings from different related research projects. Flagship reports are the major output of each of Eurofound’s strategic areas of intervention and have as their objective to contribute to current policy debates.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар