Foundation Findings: Мобилността в Европа – пътят напред

Мобилността на далечно разстояние не е обичайно явление: само 18% от европейците са се премествали извън своя регион, като само 4% са се премествали в друга държава-членка и едва 3% - извън ЕС. Публикацията Foundation Findings предоставя подходяща информация за контекста и политическите насоки на всички участници и заинтересовани страни, ангажирани в настоящия европейски дебат относно бъдещето на социалната политика. Съдържанието се базира на проучване на Фондацията и отразява нейната автономна и тристранна структура.Изтегляне PDF: BG (pdf 312.52 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар