Foundation Focus - Младежта в Европа: Най-хубавият период в техния живот?

Foundation Focus
Публикувано
25 July 2012
pdf
Formats and languages
 • Свали
Автор(и): 
Eurofound

Обзор

Този брой на Foundation Focus е посветен на европейската младеж и по-конкретно на това как тя е засегната от икономическата криза. Равнищата на младежката безработица винаги са били по-високи от средните равнища на безработица, но кризата оказа драматично вRead more
Този брой на Foundation Focus е посветен на европейската младеж и по-конкретно на това как тя е засегната от икономическата криза. Равнищата на младежката безработица винаги са били по-високи от средните равнища на безработица, но кризата оказа драматично въздействие върху възможностите за работа пред младите хора. Увеличаването на броя на т. нар. NEET, т.е. младите хора, неангажирани с трудова дейност, образование или обучение, е доказателство за това. Предприемат се инициативи за справяне със ситуацията, но резултатите от тях досега са противоречиви. Миграцията е възможен изход, но дали е полезна в дългосрочен план? А какво може да се каже за условията на труд на онези, които имат работа? Доколко е лесно придобиването на опит и обучение, необходими за намиране на по-стабилна, постоянна работа?


Read less

Formats and languages

 • Свали
 • Доклад

  Референтен №: 
  ef1237
  Catalogue info

  Foundation Focus - Младежта в Европа: Най-хубавият период в техния живот?

  Автор(и): 
  Eurofound

  Този брой на Foundation Focus е посветен на европейската младеж и по-конкретно на това как тя е засегната от икономическата криза. Равнищата на младежката безработица винаги са били по-високи от средните равнища на безработица, но кризата оказа драматично въздействие върху възможностите за работа пред младите хора. Увеличаването на броя на т. нар. NEET, т.е. младите хора, неангажирани с трудова дейност, образование или обучение, е доказателство за това. Предприемат се инициативи за справяне със ситуацията, но резултатите от тях досега са противоречиви. Миграцията е възможен изход, но дали е полезна в дългосрочен план? А какво може да се каже за условията на труд на онези, които имат работа? Доколко е лесно придобиването на опит и обучение, необходими за намиране на по-стабилна, постоянна работа?

  Форми

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар