Първо европейско проучване за качеството на живот – качеството на живот в България и Румъния

Report summary
Публикувано
11 September 2006
pdf
Форми
Автор(и): 
Precupeţu, Iuliana

Обзор

Докладът, който предоставя първия изчерпателен анализ на качеството на живот в тези две страни в един европейски контекст, изследва едновременно обективните условия на живот на хората в България и Румъния и тяхното субективно благосъстояние, както и преценката им за обществото, в което живеят. Въпреки че качеството на живот не е критерий за присъединяване към ЕС, изследванията в тази сфера обикновено са полезен принос за разбирането на различията в отделните области на живота на хората и за набелязването на подходящите мерки, които са необходими за постигане на социално сближаване на европейско равнище. Още повече, че сравненията между България и Румъния и между избрани групи от държави-членки на ЕС предоставят една интересна референтна рамка за продължаващия дебат за разщиряването на ЕС.Изтегляне PDF: BG (pdf 426.03 Kb) Read less

Форми

 • Доклад

  Референтен №: 
  ef0668
  Catalogue info

  Първо европейско проучване за качеството на живот – качеството на живот в България и Румъния

  Автор(и): 
  Precupeţu, Iuliana

  Докладът, който предоставя първия изчерпателен анализ на качеството на живот в тези две страни в един европейски контекст, изследва едновременно обективните условия на живот на хората в България и Румъния и тяхното субективно благосъстояние, както и преценката им за обществото, в което живеят. Въпреки че качеството на живот не е критерий за присъединяване към ЕС, изследванията в тази сфера обикновено са полезен принос за разбирането на различията в отделните области на живота на хората и за набелязването на подходящите мерки, които са необходими за постигане на социално сближаване на европейско равнище. Още повече, че сравненията между България и Румъния и между избрани групи от държави-членки на ЕС предоставят една интересна референтна рамка за продължаващия дебат за разщиряването на ЕС.

  Форми

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2003

  Eurofound’s European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2003, the first edition of the survey.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар