Качество на живот в Европа

Report
Публикувано
16 June 2005
pdf
Formats and languages
 • Свали

Обзор

Информираността е ключов фактор при всяко едно усилие за създаване на сплотена Европа. Търсейки начин за попълване на съществуващите познания, Фондацията инициира своето Европейско проучване на качеството на живот (ЕПКЖ) през 2003. Първите резултати от тозиRead more
Информираността е ключов фактор при всяко едно усилие за създаване на сплотена Европа. Търсейки начин за попълване на съществуващите познания, Фондацията инициира своето Европейско проучване на качеството на живот (ЕПКЖ) през 2003. Първите резултати от този амбициозен проект, целящ да изследва качеството на живот в 28 страни – в 25 държави-членки и в три държави-кандидатки България, Румъния и Турция– предоставя изчерпателен портрет на една разширена Европа. Изследването съдържа сравнения както между отделните страни, така и между различните демографски, социални и икономически групи. Разглежда документи, докладващи материалните условия, нивото на безработицата, условията на живот и труд, семейният и обществен живот, здравето и жилищната политика във всичките 28 държави. То обръща внимание на разбиранията на европейските граждани за тези условия, на тяхното субективно благосъстояние и на оценката им на обществото, в което живеят. По-подробните анализи на специфични проблеми, които са само бегло споменати в настоящото изследване, ще бъдат предмет на бъдеща серия от доклади на Фондацията на тема “Качеството на живот в Европа”.


Read less

Formats and languages

 • Свали
 • Доклад

  Референтен №: 
  ef04105
  Catalogue info

  Качество на живот в Европа

  Информираността е ключов фактор при всяко едно усилие за създаване на сплотена Европа. Търсейки начин за попълване на съществуващите познания, Фондацията инициира своето Европейско проучване на качеството на живот (ЕПКЖ) през 2003. Първите резултати от този амбициозен проект, целящ да изследва качеството на живот в 28 страни – в 25 държави-членки и в три държави-кандидатки България, Румъния и Турция– предоставя изчерпателен портрет на една разширена Европа. Изследването съдържа сравнения както между отделните страни, така и между различните демографски, социални и икономически групи. Разглежда документи, докладващи материалните условия, нивото на безработицата, условията на живот и труд, семейният и обществен живот, здравето и жилищната политика във всичките 28 държави. То обръща внимание на разбиранията на европейските граждани за тези условия, на тяхното субективно благосъстояние и на оценката им на обществото, в което живеят. По-подробните анализи на специфични проблеми, които са само бегло споменати в настоящото изследване, ще бъдат предмет на бъдеща серия от доклади на Фондацията на тема “Качеството на живот в Европа”.

  Форми

Part of the series

 • European Quality of Life Surveys

  The European Quality of Life Survey (EQLS) is carried out every four to five years since its inception in 2003, with the latest edition in 2016. It examines both the objective circumstances of people's lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. It covers issues around employment, income, education, housing, family, health and work–life balance. It also looks at subjective topics, such as people's levels of happiness and life satisfaction, and perceptions of the quality of society.

 • European Quality of Life Survey 2003

  Eurofound’s European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2003, the first edition of the survey.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар