Working conditions in the European Union: the gender perspective

Report
Обновено
21 September 2008
Публикувано
21 September 2008
Formats
 • Download full reportPDF

Обзор

This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The report highlights differences between men and women in key aspects of job quality, such as working hours, job satisfaction, work–life compatibility and work-related health outcomes. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Reference No: 
  ef07108
  Catalogue: 
  TJ-81-07-145-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions in the European Union: the gender perspective

  This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The report highlights differences between men and women in key aspects of job quality, such as working hours, job satisfaction, work–life compatibility and work-related health outcomes.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef0854
  Catalogue info

  Условия на труд в Европейския съюз: въпроси касаещи пола - Резюме

  Authors: 
  Eurofound
  След проучването през 2005 г. фондацията извърши допълнителен задълбочен анализ на своите констатации по основни теми, свързани с условията на труд в ЕС. Приликите и разликите в работната среда на мъжете и жените е една от проучваните теми. Изследването разглежда редица специфични аспекти на качеството на работата – включително работно време, удовлетвореност от работа, съчетаване на професионален с личен живот, както и последствия за здравето, свързани с работата – с цел оценяване на опита на жени и мъже при непрекъснато променящото се работно място. Изследването анализира разделението на труда по пол както в трудовия живот, така и у дома, и представя поглед върху условията на труд за мъжете и жените в 27-те държави-членки на ЕС. Настоящата брошура обобщава основните предизвикателства, свързани с измерението на пола на работното място, и представя кратка характеристика на основните резултати от изследването.  Изтегляне PDF: BG (pdf 63.66 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар