Working conditions in the European Union: the gender perspective

Report
Публикувано
21 September 2008
pdf
Форми
Executive summary in 26 languages
Свали

Обзор

This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The Read more

This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The report highlights differences between men and women in key aspects of job quality, such as working hours, job satisfaction, work–life compatibility and work-related health outcomes.

Read less

Форми

 • Доклад

  Референтен №: 
  ef07108
  Каталожен номер: 
  TJ-81-07-145-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions in the European Union: the gender perspective

  This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The report highlights differences between men and women in key aspects of job quality, such as working hours, job satisfaction, work–life compatibility and work-related health outcomes.

  Форми

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Референтен №: 
  ef0854
  Catalogue info

  Условия на труд в Европейския съюз: въпроси касаещи пола - Резюме

  Автор(и): 
  Eurofound
  След проучването през 2005 г. фондацията извърши допълнителен задълбочен анализ на своите констатации по основни теми, свързани с условията на труд в ЕС. Приликите и разликите в работната среда на мъжете и жените е една от проучваните теми. Изследването разглежда редица специфични аспекти на качеството на работата – включително работно време, удовлетвореност от работа, съчетаване на професионален с личен живот, както и последствия за здравето, свързани с работата – с цел оценяване на опита на жени и мъже при непрекъснато променящото се работно място. Изследването анализира разделението на труда по пол както в трудовия живот, така и у дома, и представя поглед върху условията на труд за мъжете и жените в 27-те държави-членки на ЕС. Настоящата брошура обобщава основните предизвикателства, свързани с измерението на пола на работното място, и представя кратка характеристика на основните резултати от изследването.


  На разположение за изтегляне на 26 езика

  Свали

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2005

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2005, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар