Working conditions of an ageing workforce

Report
Публикувано
21 September 2008
Formats
 • Download full reportPDF

Обзор

The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available - see Related content.

 • Report

  Reference No: 
  ef0817
  Catalogue: 
  TJ-30-08-215-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions of an ageing workforce

  The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef0857
  Catalogue info

  Условията на труд на застаряващата работна сила - Резюме

  Authors: 
  Eurofound
  След проучването през 2005 г. Фондацията извърши допълнителен задълбочен анализ на своите констатации по основни теми, свързани с условията на труд в ЕС. Една от проучваните теми е застаряването на работната сила и важните последици от това за обществото и пазара на труда като цяло. Изследването подчертава четири фактора, които са ключови за оформяне възрастовата структура на работната сила на Европа: осигуряване на развитието на кариерата и сигурност на работното място; поддържане и насърчаване на здравето и благосъстоянието на работещите; развиване на умения и компетенции и съчетаване на професионалния и личния живот. Тази брошура обобщава основните предизвикателства, поставени от застаряването на работната сила, и представя накратко основните резултати от изследването.  Изтегляне PDF: BG (pdf 61.91 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар