Convergence and divergence of working conditions in Europe: 1990-2005

Report
Публикувано
19 April 2009
Formats
 • Download full reportPDF

Обзор

This report examines whether EU Member States are converging or diverging with regard to working conditions and quality of work and employment. While the findings reveal a relative divergence in Europe with the joining of the new Member States in 2004 and 2007, the results confirm that the gap is closing and that in some of the older Member States there is evidence of disimprovements in some areas, such as prevalence of work intensity and reduced access to training. Data from four European Working Conditions Surveys is used to compare trends across a fifteen-year time span. An executive summary is available.

 

 • Full report

  Reference No: 
  ef08104
  Catalogue info

  Convergence and divergence of working conditions in Europe: 1990-2005

  This report examines whether EU Member States are converging or diverging with regard to working conditions and quality of work and employment. While the findings reveal a relative divergence in Europe with the joining of the new Member States in 2004 and 2007, the results confirm that the gap is closing and that in some of the older Member States there is evidence of disimprovements in some areas, such as prevalence of work intensity and reduced access to training. Data from four European Working Conditions Surveys is used to compare trends across a fifteen-year time span. An executive summary is available.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef081041
  Catalogue info

  Сближаване и разграничаване на условията на труд в Европа: 1990—2005 г. - Резюме

  Authors: 
  Eurofound
  През 2005 г. Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) предприе четвъртото Европейско проучване на условията на труд (EWCS), което се провежда от 1990 г. През този петнадесетгодишен период в Европейския съюз настъпиха значими промени на различни равнища. В настоящия доклад са анализирани основно два изследователски проблема. На първо място, въз основа на резултатите от отделните издания на EWCS е проучена динамиката във времето на относителните тенденции на сближаване и разграничаване по отношение на качеството на трудовия живот. На второ място, в доклада е разгледан въпросът дали през периода се наблюдават сходни тенденции между европейските държави.  Изтегляне PDF: BG (pdf 57.68 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар