Working conditions in the European Union: Work organisation

Report
Публикувано
24 February 2009
Formats
 • Download full reportPDF

Обзор

The quality of the working lives of European citizens is strongly dependent upon the forms of work organisation within which they operate. This report examines the four main types of work organisation that exist in Europe, outlines the characteristics that distinguish them, and looks at their prevalence in terms of sector, occupation, company size and from a cross country perspective. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.

 • Full report

  Reference No: 
  ef0862
  Catalogue info

  Working conditions in the European Union: Work organisation

  The quality of the working lives of European citizens is strongly dependent upon the forms of work organisation within which they operate. This report examines the four main types of work organisation that exist in Europe, outlines the characteristics that distinguish them, and looks at their prevalence in terms of sector, occupation, company size and from a cross country perspective. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef0868
  Catalogue info

  Условията на труд в Европейския съюз: Организация на труда - Резюме

  Authors: 
  Eurofound
  След проучването от 2005 г. Eurofound извърши допълнителни задълбочени анализи на констатациите си по ключови теми, отнасящи се до условията на труд в ЕС. Разнообразието във формите на организация на труда в цяла Европа беше една от изследваните теми и е предмет на настоящия доклад. Анализът на резултатите от EWCS има за цел да очертае различията в основните форми на организация на труда в отделните страни от ЕС, като се изследват структурните, демографските и междустрановите характеристики, което спомага за определянето на различните форми и изследването на връзката между рганизацията на труда и различните измерения на качеството на труд и заетост. Проучването включва анализ на връзките между практиките на организацията на труд и управлението на човешките ресурси (УЧР), както и изследване на организацията на труда в малки предприятия и „непазарни“ сектори – като публичната администрация и социалното осигуряване, образованието, здравеопазването и социалните институции.  Изтегляне PDF: BG (pdf 65.35 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар