Working conditions in the European Union: Working time and work intensity

Report
Обновено
16 December 2009
Публикувано
28 October 2009
Formats
 • Download full reportPDF

Обзор

This report outlines the current situation regarding work intensity, indicating a clear link between work intensity and poor working conditions, both physical and psychological. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States. The analysis reveals sharp variations between different Member States in relation to working hours and the associated gender gap, and points to the huge costs both for workers and companies arising from high work intensity. 

 • Full report

  Reference No: 
  ef0927
  Catalogue info

  Working conditions in the European Union: Working time and work intensity

  This report outlines the current situation regarding work intensity, indicating a clear link between work intensity and poor working conditions, both physical and psychological. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States. The analysis reveals sharp variations between different Member States in relation to working hours and the associated gender gap, and points to the huge costs both for workers and companies arising from high work intensity.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef09271
  Catalogue info

  Условията на труд в Европейския съюз: Работно време и интензивност на труда - Резюме

  Authors: 
  Eurofound
  Четвъртото Европейско проучване на условията на труд (EWCS), проведено през 2005 г. от Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), изследва приоритетни въпроси за дневния ред на политиката по заетостта на Европейския съюз. Една от изследваните теми беше работното време и интензивността на труда, както и последиците за обществото и пазара на труда като цяло. Изследователската работа беше посветена на характера на интензивността на труда и начините за нейното измерване. Констатациите разкриха, че е налице изразена зависимост между интензивността на труда и лошите условия на труд, както от физическо, така и от психологическо естество.  Изтегляне PDF: BG (pdf 54.01 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар