Shifts in the job structure in Europe during the Great Recession

Report
Публикувано
16 January 2012
pdf
Форми
Executive summary in 26 languages
Свали

Обзор

This report describes the impact of the ‘great recession’ on employment and the job structure in the EU27. It finds that despite a net loss of over five million jobs between 2008–2010, employment continued to grow in top-paying jobs, largely in knowledge-intensive services aRead more
This report describes the impact of the ‘great recession’ on employment and the job structure in the EU27. It finds that despite a net loss of over five million jobs between 2008–2010, employment continued to grow in top-paying jobs, largely in knowledge-intensive services and business services. Meanwhile, sharp losses in medium-paying jobs in construction and manufacturing led to a shrinking of employment in the middle of the wage spectrum. More jobs were lost to men than to women and employment levels of older workers grew while those of core-age and, in particular, younger workers declined. Part-time work expanded across the wage spectrum while levels of temporary employment began to recover quickly from 2009 onwards after having borne the brunt of the early-recession job losses. 
Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  88
  Референтен №: 
  ef1141
  Catalogue info

  Shifts in the job structure in Europe during the Great Recession

  This report describes the impact of the ‘great recession’ on employment and the job structure in the EU27. It finds that despite a net loss of over five million jobs between 2008–2010, employment continued to grow in top-paying jobs, largely in knowledge-intensive services and business services. Meanwhile, sharp losses in medium-paying jobs in construction and manufacturing led to a shrinking of employment in the middle of the wage spectrum. More jobs were lost to men than to women and employment levels of older workers grew while those of core-age and, in particular, younger workers declined. Part-time work expanded across the wage spectrum while levels of temporary employment began to recover quickly from 2009 onwards after having borne the brunt of the early-recession job losses.

  Форми

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Референтен №: 
  ef11411
  Catalogue info

  Изменения на структурата на заетостта в Европа по време на Голямата рецесия - Резюме

  Автор(и): 
  Eurofound
  Този доклад разглежда въздействието на рецесията върху заетостта в страните от ЕС-27, като представя измененията на равнищата на заетост между второто тримесечие на 2010 г. и второто тримесечие на 2008 г. и разпределението на тези изменения във всички сегменти на диапазона на заплащане. Докладът съдържа констатацията, че ръстът на заетостта се е запазил по отношение на най-високоплатените работни места, предимно в секторите на висококвалифицираните услуги и бизнес услугите. Същевременно, в резултат на закриване на работни места със средно ниво на заплащане в секторите на строителството и промишленото производство е намаляла заетостта в средния сегмент на диапазона на заплащане. Мъжете са засегнати в по-голяма степен от жените от процеса на закриване на работни места, а по-възрастните работници са облагодетелствани в най-голяма степен от откриването на нови работни места. Макар че работните места за работа на непълно работно време са се увеличили във всички сегменти на диапазона на заплащане, по-голямата част от ръста на заетостта от 2009 г. насам се изразява в откриване на временни работни места, които са по-нископлатени.


  На разположение за изтегляне на 26 езика

  Свали
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар