Income from work after retirement in the EU

Report
Публикувано
14 November 2012
pdf
Форми
Executive summary in 25 languages
Свали
Автор(и): 
Anderson, Robert; Dubois, Hans

Обзор

It is increasingly common for workers in the EU to take up paid work after retirement. This trend adds an important dimension to the current discourse on extending working lives. Facilitating work after retirement for those who want to work can contribute to sustainable pension systems. This studRead more

It is increasingly common for workers in the EU to take up paid work after retirement. This trend adds an important dimension to the current discourse on extending working lives. Facilitating work after retirement for those who want to work can contribute to sustainable pension systems. This study investigates retirees’ motivations for seeking paid work and their opportunities for gaining employment. It examines the extent to which work after retirement is related to income adequacy among the retired population. It also explores the types of paid employment that retirees take up and identifies ways in which companies seek to recruit and retain retirees. The report concludes with recommendations for governments, employers and retirees. 

Read less

Форми

 • Доклад

  Референтен №: 
  ef1259
  Catalogue info

  Income from work after retirement in the EU

  Автор(и): 
  Anderson, Robert; Dubois, Hans

  It is increasingly common for workers in the EU to take up paid work after retirement. This trend adds an important dimension to the current discourse on extending working lives. Facilitating work after retirement for those who want to work can contribute to sustainable pension systems. This study investigates retirees’ motivations for seeking paid work and their opportunities for gaining employment. It examines the extent to which work after retirement is related to income adequacy among the retired population. It also explores the types of paid employment that retirees take up and identifies ways in which companies seek to recruit and retain retirees. The report concludes with recommendations for governments, employers and retirees.

  Форми

 • Executive summary

  Референтен №: 
  ef12591
  Catalogue info

  Доходи от трудова дейност след пенсиониране - Резюме

  Автор(и): 
  Eurofound
  Все по-често работниците в ЕС работят срещу възнаграждение след пенсионирането си. Тази тенденция добавя важно измерение към текущия дебат относно продължаването на трудовата дейност. Улесняването на възможностите за работа след пенсионирането за лицата, които желаят да продължат да работят, може да допринесе за обезпечаването на устойчиви пенсионни системи. Това проучване изследва мотивацията на пенсионерите да работят срещу заплащане и възможностите им да получат работа. То анализира в каква степен работата след пенсионирането е свързана с адекватността на доходите на пенсионерите, както и какви видове платена работа приемат пенсионерите, и установява подходите, които дружествата използват, за да привлекат и задържат на работа пенсионери. В заключение докладът съдържа препоръки към правителствата, работодателите и пенсионерите.


  На разположение за изтегляне на 25 езика

  Свали
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар