Fifth European Working Conditions Survey - Overview report

Report
Обновено
02 July 2012
Публикувано
05 June 2012
Formats

Обзор

Work plays a significant role in the lives of people, companies and society at large. Since its inception, the European Union has paid considerable attention to work, and improving working conditions is one of its key policy goals. The European Working Conditions Survey series (the ‘EWCS’) aims to: Measure working conditions across European countries on a harmonised basis; analyse relationships between different aspects of working conditions; identify groups at risks and issues of concern, as well as areas of progress; monitor trends over time; and contribute to European policy development, in particular on quality of work and employment issues. This report analyses the findings of the fifth European Working Conditions Survey, carried out in 2011-2012.  An executive summary is available - see Related content.
 • Full report

  Number of Pages: 
  160
  Reference No: 
  ef1182
  ISBN: 
  978-92-897-1062-6
  Catalogue: 
  TJ-30-12-411-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34660
  Catalogue info

  Fifth European Working Conditions Survey - Overview report

  Work plays a significant role in the lives of people, companies and society at large. Since its inception, the European Union has paid considerable attention to work, and improving working conditions is one of its key policy goals. The European Working Conditions Survey series (the ‘EWCS’) aims to: Measure working conditions across European countries on a harmonised basis; analyse relationships between different aspects of working conditions; identify groups at risks and issues of concern, as well as areas of progress; monitor trends over time; and contribute to European policy development, in particular on quality of work and employment issues. This report analyses the findings of the fifth European Working Conditions Survey, carried out in 2011-2012.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF11821
  Catalogue info

  Пето проучване на условията на труд

  Authors: 
  Eurofound
  Изображение на заглавната страница на Пето проучване на условията на труд

  Работата е от основно значение в живота на хората, в дейността на дружествата и в обществото като цяло. Подобряването на качеството на труда и условията на труд отдавна заема челно място в политиката на ЕС, включително в стратегията „Европа 2020“ за „интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“. Петото Европейско проучване на условията на труд (EWCS) изследва разнообразни теми, като физическите рискове, работното време, сегрегацията, основана на пол, баланса между професионалния и личния живот, представителството на работниците и служителите, организацията на работата, стреса на работното място, развитието на уменията и заплащането, както и здравето и благосъстоянието. Проучването очертава тенденциите в условията на труд, идентифицира основните рискови фактори и подчертава въпросите, които заслужават вниманието на политиката. Основано на интервюта с 44 000 работници от 34 европейски страни, петото EWCS представлява богат масив от информация и анализ на работата във всичките ѝ измерения в Европа днес.
  Изтегляне PDF: BG (pdf 54.19 Kb)

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар