Organisation of working time: Implications for productivity and working conditions – Overview Report

Report
Публикувано
11 August 2013
pdf
Formats
 • Download full reportPDF

Обзор

The report examines working time flexible arrangements implemented in five companies of the retail and automotive sector in Hungary and Belgium and the Netherlands using the case study methodology. The main aim of this research was to explore and show whether and under what Read more
The report examines working time flexible arrangements implemented in five companies of the retail and automotive sector in Hungary and Belgium and the Netherlands using the case study methodology. The main aim of this research was to explore and show whether and under what conditions working time flexible arrangements in companies are implemented and can increase productivity and at the same time preserve or improve quality of work in general and especially with regard to work–life balance.
Read less

Formats

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Reference No: 
  ef1250
  Catalogue info

  Organisation of working time: Implications for productivity and working conditions – Overview Report

  The report examines working time flexible arrangements implemented in five companies of the retail and automotive sector in Hungary and Belgium and the Netherlands using the case study methodology. The main aim of this research was to explore and show whether and under what conditions working time flexible arrangements in companies are implemented and can increase productivity and at the same time preserve or improve quality of work in general and especially with regard to work–life balance.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12501
  Catalogue info

  Гъвкавост на работното време: отражения върху производителността и условията на труд - Резюме

  Authors: 
  Eurofound
  Може ли гъвкавостта на работното време да подобри производителността и условията на труд? Според изследване на Eurofound както работниците, така и предприятията могат да извлекат ползи от новаторските форми на организация на работното време, ако се провеждат подходящи преговори и социален диалог в етапа на планиране и изпълнение. В настоящото проучване се използват конкретни примери от сектора за търговия на дребно и автомобилната промишленост, както и данни от Петото европейско проучване на условията на труд и Проучването на европейските дружества от 2009 г. Мерките по отношение на работното време, например различните форми на отчитане на работното време, променливата продължителност на работното време и системите за работа на смени, се отразяват положително на увеличаването на производителността чрез по-добро съгласуване на броя на отработените часове и нуждата от работна ръка. Въпреки това е трудно тези въздействия да бъдат измерени и не всички форми на гъвкавост на работното време водят до такива резултати.  Изтегляне PDF: BG (pdf 57.84 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар