Born global: The potential of job creation in new international businesses

Report
Публикувано
7 January 2013
pdf
Форми

Обзор

Traditional theory about international business suggests that companies first establish a solid home market and go global only in later stages of their life cycle. However, this view is challenged by research that shows that some firms internationalise quickly after start-up – so-called ‘born gloRead more

Traditional theory about international business suggests that companies first establish a solid home market and go global only in later stages of their life cycle. However, this view is challenged by research that shows that some firms internationalise quickly after start-up – so-called ‘born globals’. These firms are assumed to be strongly innovative and growth-oriented, and hence could well contribute to the economic and labour market recovery Europe is seeking after the global financial crisis. So far, little is known about the full economic potential of these companies and how best to support them. This study aims to close this knowledge gap by providing a summary of literature and secondary data to characterise born globals and pinpoint their main strengths and weaknesses as well as economic and labour market potential. 

 

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  84
  Референтен №: 
  ef1265
  Catalogue info

  Born global: The potential of job creation in new international businesses

  Traditional theory about international business suggests that companies first establish a solid home market and go global only in later stages of their life cycle. However, this view is challenged by research that shows that some firms internationalise quickly after start-up – so-called ‘born globals’. These firms are assumed to be strongly innovative and growth-oriented, and hence could well contribute to the economic and labour market recovery Europe is seeking after the global financial crisis. So far, little is known about the full economic potential of these companies and how best to support them. This study aims to close this knowledge gap by providing a summary of literature and secondary data to characterise born globals and pinpoint their main strengths and weaknesses as well as economic and labour market potential.

  Форми

 • Executive summary

  Референтен №: 
  ef12651
  Catalogue info

  „Родени глобални“: потенциалът за създаване на нови работни места в нови международни предприятия - Кратко изложение

  Автор(и): 
  Eurofound
  Според традиционната теория за международните предприятия дружествата първо създават стабилен вътрешен пазар и излизат на международния пазар на по-късни етапи от жизнения си цикъл. Този възглед се поставя под въпрос от проучванията, които показват, че някои дружества се интернационализират бързо след създаването си — т.нар. дружества, „родени глобални“ (от англ. „born globals“). За тях се предполага, че са подчертано иновативни и ориентирани към растеж, така че могат да допринесат за икономическото възстановяване и за възстановяването на пазара на труда, към които Европа се стреми след глобалната финансова криза.  Изтегляне PDF: BG (pdf 57.84 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар