Employment polarisation and job quality in the crisis: European Jobs Monitor 2013

Report
Публикувано
13 March 2013
pdf
Форми
Executive summary in 25 languages
Свали

Обзор

This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there wRead more
This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there was less polarisation in 2010–2012. A jobs based approach identifies how net employment shifts at Member State and EU level have been distributed across jobs in different quintiles of the wage distribution. 
Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  81
  Референтен №: 
  ef1304
  Catalogue info

  Employment polarisation and job quality in the crisis: European Jobs Monitor 2013

  This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there was less polarisation in 2010–2012. A jobs based approach identifies how net employment shifts at Member State and EU level have been distributed across jobs in different quintiles of the wage distribution.

  Форми

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Референтен №: 
  ef13041
  Catalogue info

  Поляризация на заетостта и качество на работните места по време на кризата: Европейски наблюдател на заетостта — 2013 г.

  Автор(и): 
  Eurofound
  В настоящия доклад се описват неотдавнашните структурни изменения на заетостта на европейските пазари на труда преди, по време на и след рецесията от 2008—2009 г. В него се констатира, че съкращаването на работни места в цяла Европа по време на рецесията е оказало силно поляризиращо въздействие по отношение на структурата на възнагражденията, докато в периода 2010—2012 г. поляризацията е била по-слабо изразена. Чрез основан на работните места подход се установява как нетните изменения на заетостта в държавите членки и на равнище ЕС се разпределят в различни квинтили на разпределение на възнагражденията. Два алтернативни критерия за класиране на категориите работни места се основат на средното образователно равнище на трудово заетите лица и многоаспектна мярка за качеството на работните места, непаричният индекс на качеството на работните места. Този нов индекс, получен чрез използване на данни от Петото европейско проучване на условията на труд, се основава на обобщаването на информация за широк набор от характеристики на работните места, които учените в областта на социалните науки свързват с благосъстоянието на работниците.


  На разположение за изтегляне на 25 езика

  Свали

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар