Women, men and working conditions in Europe

Report
Публикувано
29 October 2013
pdf
Форми
Executive summary in 26 languages
Свали

Обзор

Despite much legislative progress in gender equality over the past 40 years, there are still gender gaps across many aspects of the labour market. Inequalities are still evident in areas such as access to the labour market, employment patterns and associated working conditioRead more
Despite much legislative progress in gender equality over the past 40 years, there are still gender gaps across many aspects of the labour market. Inequalities are still evident in areas such as access to the labour market, employment patterns and associated working conditions. This report explores gender differences across several dimensions of working conditions, examining relevant country differences, analysing the different occupational groups of both men and women, and comparing the public and private sectors. It also looks at the impact of the crisis on gender segregation in employment. Based on findings from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010, the analysis offers a striking picture of women and men at work across 34 European countries today.
Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  104
  Референтен №: 
  ef1349
  ISBN: 
  978-92-897-1128-9
  Каталожен номер: 
  TJ-02-13-250-EN-C
  DOI: 
  10.2806/46958
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Референтен №: 
  ef13491
  Catalogue info

  Жените, мъжете и условията на труд в Европа

  Автор(и): 
  Eurofound
  Премахването на разликите между жените и мъжете на пазара на труда, като проценти на заетост и на безработица и равнища на възнагражденията, е сред главните цели на политиката на ЕС. Но въпреки големия напредък през последните години неравенствата между половете все още се проявяват в области, като достъп до пазара на труда, модели на заетост и свързаните с това условия на труд. В настоящия доклад са проучени дължащите се на пола разлики в условията на труд чрез изследване на съответните разлики между държавите, анализ на различните професионални групи на мъжете и на жените и съпоставка между публичния и частния сектор. В него е разгледано също така въздействието на кризата върху половата сегрегация в заетостта. Изготвен въз основа на констатации от петото проучване за условията на труд в Европа (EWCS) през 2010 г., анализът предлага впечатляваща картина на жените и мъжете, работещи днес на територията на 34 европейски държави.


  На разположение за изтегляне на 26 езика

  Свали

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар