Quality of employment conditions and employment relations in Europe

Report
Публикувано
18 February 2014
pdf
Форми
Executive summary in 25 languages
Свали

Обзор

This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights andRead more
This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights and duties embedded into the relationship are translated into real rights. The analysis is mainly based on data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010. Where appropriate, comparisons with earlier waves of the EWCS are made. 

 

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  64
  Референтен №: 
  ef1367
  Catalogue info

  Quality of employment conditions and employment relations in Europe

  This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights and duties embedded into the relationship are translated into real rights. The analysis is mainly based on data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010. Where appropriate, comparisons with earlier waves of the EWCS are made.

  Форми

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Референтен №: 
  ef13671
  Catalogue info

  Качество на условията на заетост и трудовите взаимоотношения в Европа

  Автор(и): 
  Eurofound
  В настоящия доклад се разглеждат условията на заетост и трудовите взаимоотношения на работното място в Европа от гледна точка на качеството. В него се изхожда от необходимостта за подобряване на качеството на работните места — един от крайъгълните камъни на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Доброкачествените работни места са важна предпоставка за поддържане на устойчивото професионално развитие, мотивацията на наетите лица и равнищата на производителност, което води до по-добро общо здраве при работа. Въз основа на данни от петото проучване за условията на труд в Европа (EWCS), проведено през 2010 г., в доклада се измерва качеството на заетостта с помощта на многомерна концепция на базата на 12 показатели, представляващи четири измерения на заетостта — сигурност на договора, доходи и права, работно време и изгледи за заетост — и две измерения на трудовите взаимоотношения: представителство на работниците и служителите и оправомощаване на работниците и служителите.


  На разположение за изтегляне на 25 езика

  Свали

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар