Work organisation and innovation

Report
Обновено
25 June 2013
Публикувано
25 June 2013
Formats
 • Download full reportPDF

Обзор

Innovations in work organisation have the potential to optimise production processes in companies and improve employees’ overall experience of work. This report explores the links between innovations in work organisation – under the broader label of high performance work practices (HPWPs) – and the potential benefits for both employees and organisations. It draws on empirical evidence from case studies carried out in 13 Member States (Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia, Spain, UK) of the European Union where workplace innovations have resulted in positive outcomes. An executive summary and annexes are available - see Related content.

A report on Work organisation and innovation in Ireland, based on 3 additional company cases, was published in 2013.

 • Full report

  Number of Pages: 
  86
  Reference No: 
  ef1272
  Catalogue info

  Work organisation and innovation

  Innovations in work organisation have the potential to optimise production processes in companies and improve employees’ overall experience of work. This report explores the links between innovations in work organisation – under the broader label of high performance work practices (HPWPs) – and the potential benefits for both employees and organisations. It draws on empirical evidence from case studies carried out in 13 Member States (Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia, Spain, UK) of the European Union where workplace innovations have resulted in positive outcomes.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12721
  Catalogue info

  Организация на труда и иновации - Резюме

  Authors: 
  Eurofound
  Иновациите в организацията на труда имат потенциала да оптимизират производствените процеси във фирмите и да подобряват общото впечатление на персонала от работата. Настоящият доклад проучва връзките между иновациите в организацията на труда ― високоефективните работни практики (ВЕРП), и ползите както за работниците, така и за организациите. Той се основава на анализ на примери от практиката, проучени в 13 държави членки на Европейския съюз, където иновациите на работното място са довели до положителни резултати. ВЕРП на базата на стройна управленска организация, работа в екип, гъвкави работни практики, преустройване на работното място и ангажираност на персонала, са най-често свързани с повишена производителност на предприятието, подобрено качество на услугите и намалени оперативни разходи.  Изтегляне PDF: BG (pdf 54.17 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар