Working time and work–life balance in a life course perspective

Report
Обновено
7 March 2013
Публикувано
5 February 2013
pdf
Форми
Executive summary in 25 languages
Свали

Обзор

Understanding how working time is organised and how this is impacting on balance of work versus private life is of fundamental importance. This general statement is very much in accordance with the main objective of the Europe 2020 employment strategy, stating that at least Read more
Understanding how working time is organised and how this is impacting on balance of work versus private life is of fundamental importance. This general statement is very much in accordance with the main objective of the Europe 2020 employment strategy, stating that at least 75% of the population aged 20–64 should be employed by 2020, necessitating in many Member States a significant increase in women’s labour market participation. Drawing on data from Eurofound’s fifth European Working Conditions Survey (EWCS), based on interviews with more than 38,000 respondents in 34 countries, this report documents the prevailing working time patterns of employees, the self-employed and lone parents across five country clusters. It also analyses the relationship between paid employment and domestic activities, work–life balance and working time preferences across the life course. 

Publishing optionsCurrent: Draft

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  76
  Референтен №: 
  ef1273
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Референтен №: 
  ef12731
  Catalogue info

  Работното време и равновесието между професионалния и личния живот през всички етапи от живота

  Автор(и): 
  Eurofound
  Дълбоките промени в структурата на домакинствата и в демографската структура през последните десетилетия създадоха нови потребности и предизвикателства в съвременните индустриални общества. Глобализацията и засилената конкуренция упражниха силно въздействие върху производствените методи и организацията на работата, както и върху работното време и равновесието между професионалния и личния живот. В настоящия доклад, основаващ се на петото проучване за условията на труд в Европа, са изследвани разликите между отделните държави в действителните работни часове и разпределението на работното време по пол, трудовоправен статут, вид домакинство и етап от живота. Обсъдени са факторите, влияещи върху равновесието между професионалния и личния живот на лицата и домакинствата и е анализирана разликата между действителното и предпочитаното работно време. Разгледан е също неплатеният труд с поставяне на акцент върху различията между мъжете и жените през всички етапи от живота по отношение на времето, отделяно за домашни задължения и за полагане на грижи.


  На разположение за изтегляне на 25 езика

  Свали

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар