Drivers of recent job polarisation and upgrading in Europe - European Jobs Monitor 2014

Report
Публикувано
7 July 2014
pdf
Форми
Executive summary in 24 languages
Свали

Обзор

This report looks in detail at recent shifts in the employment structure at Member State and EU level, examining the main sectors and occupations that have contributed to job loss and job growth. It finds, for example, that in 2011–2013, the majority of net employment losses continued to occur inRead more

This report looks in detail at recent shifts in the employment structure at Member State and EU level, examining the main sectors and occupations that have contributed to job loss and job growth. It finds, for example, that in 2011–2013, the majority of net employment losses continued to occur in middle-paid and low-to-middle-paid jobs in construction and manufacturing. Employment growth remained resilient in high-paid, high-skilled jobs, and knowledge-intensive services have been the main source of this growth. The report also examines some of the likely drivers behind the changing employment structure: technological change, globalisation and labour market institutions. 

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  99
  Референтен №: 
  ef1419
  ISBN: 
  978-92-897-1183-8
  Каталожен номер: 
  TJ-AN-14-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/61506
  Catalogue info

  Drivers of recent job polarisation and upgrading in Europe - European Jobs Monitor 2014

  This report looks in detail at recent shifts in the employment structure at Member State and EU level, examining the main sectors and occupations that have contributed to job loss and job growth. It finds, for example, that in 2011–2013, the majority of net employment losses continued to occur in middle-paid and low-to-middle-paid jobs in construction and manufacturing. Employment growth remained resilient in high-paid, high-skilled jobs, and knowledge-intensive services have been the main source of this growth. The report also examines some of the likely drivers behind the changing employment structure: technological change, globalisation and labour market institutions.

  Форми

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Референтен №: 
  ef14191
  Catalogue info

  Движещи сили на последните тенденции за поляризация и изменение на заетостта в Европа: Европейски наблюдател на заетостта — 2014 г.

  Автор(и): 
  Eurofound
  В настоящия доклад са разгледани подробно последните изменения в структурата на заетостта на равнище държави членки и на равнище ЕС. В него е установено например, че през периода 2011—2013 г. повечето от загубите на заетостта са продължали да бъдат при работните места със средно и ниско до средно заплащане в строителството и промишленото производство. Растежът на заетостта е останал устойчив при високоплатените, висококвалифицирани работни места и интензивно използващите знанието услуги са били основният източник на този растеж. В доклада са проучени също някои от вероятните движещи сили зад променящата се структурата на заетостта: технологичните промени, глобализацията и институциите на пазара на труда.


  На разположение за изтегляне на 24 езика

  Свали

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар