Mapping youth transitions in Europe

Report
Публикувано
23 July 2014
pdf
Форми
Executive summary
Свали

Обзор

Young people in Europe continue to experience great difficulties in entering the labour market. Although the youth unemployment rate in a few Member States has started to fall, overall 23% of young European job-seekers aged 15–24 could not find a job in January 2014. In 2012, 14.6 million young pRead more

Young people in Europe continue to experience great difficulties in entering the labour market. Although the youth unemployment rate in a few Member States has started to fall, overall 23% of young European job-seekers aged 15–24 could not find a job in January 2014. In 2012, 14.6 million young people across Europe were not in employment, education or training (NEETs), accounting for 15.9% of the entire population of those aged 15–29. This report analyses the labour market situation of young people in Europe, focusing in particular on their school-to-work transition, while also monitoring their more general transition to adulthood. The report also investigates the ability of young people to remain in employment against the odds during the crisis and charts their transitions from temporary to permanent contracts. The report concludes with a discussion on the strengths and weaknesses of selected policy measures. An executive summary is also available - see Related content.

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  112
  Референтен №: 
  ef1392
  ISBN: 
  978-92-897-1141-8
  Каталожен номер: 
  TJ-02-13-784-EN-C
  DOI: 
  10.2806/51024
  Catalogue info

  Mapping youth transitions in Europe

  Young people in Europe continue to experience great difficulties in entering the labour market. Although the youth unemployment rate in a few Member States has started to fall, overall 23% of young European job-seekers aged 15–24 could not find a job in January 2014. In 2012, 14.6 million young people across Europe were not in employment, education or training (NEETs), accounting for 15.9% of the entire population of those aged 15–29. This report analyses the labour market situation of young people in Europe, focusing in particular on their school-to-work transition, while also monitoring their more general transition to adulthood. The report also investigates the ability of young people to remain in employment against the odds during the crisis and charts their transitions from temporary to permanent contracts. The report concludes with a discussion on the strengths and weaknesses of selected policy measures.

  Форми

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Референтен №: 
  ef13921
  Catalogue info

  Проучване на прехода на младите хора от училище към работа в Европа

  Автор(и): 
  Eurofound
  Младите хора в Европа продължават да изпитват големи трудности при стъпването си на пазара на труда. Въпреки че безработицата сред младите хора започна да намалява в няколко държави членки, общо 23% от младите търсещи работа на възраст от 15 до 24 години не са могли да намерят работа през януари 2014 г. През 2012 г. 14,6 милиона млади хора в цяла Европа са останали извън системите на заетост, образование или обучение, което представлява 15,9% от общия брой лица на възраст от 15 до 29 години. В настоящия доклад е анализирано положението на младите хора в Европа с акцент по-конкретно върху прехода от училище към работа, като същевременно е проследен по-общият преход към зряла възраст. В доклада е проучена също способността на младите хора при почти невъзможни условия да запазят работата си по време на кризата, и е проследено преминаването им от временни към безсрочни договори. Докладът завършва с обсъждане на силните и слабите страни на подбрани политически мерки.  Изтегляне PDF: BG (pdf 55.37 Kb)

  На разположение за изтегляне на 1 език

  Свали
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар