Pay in Europe in the 21st century

Report
Публикувано
13 April 2014
pdf
Форми
Executive summary in 25 languages
Свали

Обзор

The issue of wages has attracted particular attention at European level since the onset of the economic crisis. Changes in economic governance, notably within the European semester, have prompted discussions on wage‑setting mechanisms. While, overall, wage‑bargaining regimesRead more
The issue of wages has attracted particular attention at European level since the onset of the economic crisis. Changes in economic governance, notably within the European semester, have prompted discussions on wage‑setting mechanisms. While, overall, wage‑bargaining regimes have remained relatively stable over time in many countries, the most substantial changes were seen in Member States facing more difficult economic circumstances. This report provides comparative time series on wage‑bargaining outcomes across the EU Member States and Norway, discussing pay developments against the background of different wage‑bargaining regimes and looks into the link between pay and productivity developments. It also investigates the different systems and levels of minimum wages in Europe at present, carrying out an accounting exercise through a hypothetical scenario of a minimum wage set at 60% of the median national wage (with some alternative scenarios as well for comparison) in order to benchmark and evaluate minimum wage levels and systems in Europe, and to discuss the possibilities and difficulties of coordination in this matter.
Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  188
  Референтен №: 
  ef1388
  ISBN: 
  978-92-897-1137-1
  Каталожен номер: 
  TJ-01-13-769-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49345
  Catalogue info

  Pay in Europe in the 21st century

  The issue of wages has attracted particular attention at European level since the onset of the economic crisis. Changes in economic governance, notably within the European semester, have prompted discussions on wage‑setting mechanisms. While, overall, wage‑bargaining regimes have remained relatively stable over time in many countries, the most substantial changes were seen in Member States facing more difficult economic circumstances. This report provides comparative time series on wage‑bargaining outcomes across the EU Member States and Norway, discussing pay developments against the background of different wage‑bargaining regimes and looks into the link between pay and productivity developments. It also investigates the different systems and levels of minimum wages in Europe at present, carrying out an accounting exercise through a hypothetical scenario of a minimum wage set at 60% of the median national wage (with some alternative scenarios as well for comparison) in order to benchmark and evaluate minimum wage levels and systems in Europe, and to discuss the possibilities and difficulties of coordination in this matter.

  Форми

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Референтен №: 
  ef13881
  Catalogue info

  Заплащането в Европа през ХХІ век

  Автор(и): 
  Eurofound
  След настъпването на икономическата криза темата за заплатите привлече особено внимание на европейско равнище, като на преден план за обсъждане излезе въпросът с механизмите за определяне на заплащането. Системите за договаряне на заплатите останаха, общо взето, сравнително стабилни; най-значителните промени бяха извършени обаче в тези държави членки, които бяха най-силно засегнати от икономическия спад. В настоящия доклад се предлагат сравнителни динамични редове за резултатите от договарянето на заплатите в държавите членки на ЕС, и Норвегия. В него се представят и обсъждат тенденциите в заплащането в условията на различни системи за договаряне на заплатите и се разглежда връзката между тенденциите на заплащането и на производителността (изразени в единица номинални и реални разходи за труд). Разгледани са също потенциалните последици от хипотетична обща европейска политика в областта на минималната заплата и се прави прогноза за броя и вида на работниците, потенциално засегнати в различните държави.


  На разположение за изтегляне на 25 езика

  Свали
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар