Quality of life in Europe: Trends 2003‑2012

Report
Обновено
12 February 2014
Публикувано
4 February 2014
pdf
Форми

Обзор

Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences acRead more
Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences across EU Member States have narrowed or remained stable. One of its findings is that subjective well-being has remained stable across the EU as whole, but it also finds that financial strain in households has grown in the wake of the economic crisis. The report proposes a more active approach to social protection, as lower household income is a strong negative influence on quality of life, and especially so in an economic downturn.
Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  114
  Референтен №: 
  ef1364
  ISBN: 
  978-92-897-1126-5
  Каталожен номер: 
  TJ-01-13-478-EN-C
  DOI: 
  10.2806/46819
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Референтен №: 
  ef13641
  Catalogue info

  Качеството на живот в Европа: тенденции през периода 2003—2012 г.

  Автор(и): 
  Eurofound
  Еurofound проведе Европейското проучване за качеството на живот (ЕQLS) през 2003, 2007 и 2011 г. В настоящия доклад са съпоставени резултатите от трите издания, с цел да се получат данни за тенденциите и измененията в качеството на живот на европейците в течение на едно десетилетие. В доклада се изследва също дали различията между държавите членки на ЕС са намалели, или са останали стабилни. Една от констатациите на доклада е, че субективното благополучие като цяло е останало стабилно в ЕС, но в него е установено също, че финансовите затруднения в домакинствата са нараснали в условията на икономическата криза. В доклада се предлага по-активен подход към социалната закрила, тъй като ниските доходи на домакинствата оказват силно отрицателно въздействие върху качеството на живот, още повече в условията на икономически спад.  Изтегляне PDF: BG (pdf 58.44 Kb)

Part of the series

 • European Quality of Life Surveys

  The European Quality of Life Survey (EQLS) is carried out every four to five years since its inception in 2003, with the latest edition in 2016. It examines both the objective circumstances of people's lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. It covers issues around employment, income, education, housing, family, health and work–life balance. It also looks at subjective topics, such as people's levels of happiness and life satisfaction, and perceptions of the quality of society.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар