Challenges of policy coordination for third-country nationals

Report
Публикувано
10 December 2015
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Обзор

Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refRead more

Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refugees has profoundly changed the situation in Europe. Most countries have been grappling with how to respond to the immediate needs of asylum seekers in a comprehensive and coordinated way, while taking into account the longer-term issue of integration. It has become clear to all parties that the ongoing challenges of responding to labour shortages and demographic change are here to stay and also require comprehensive policies. This report focuses on third-country nationals and looks at how policies related to migration, the labour market and integration are coordinated. It reviews how policy coordination works in practice, with a focus on the social partners and local-level initiatives. 

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  100
  Референтен №: 
  EF1558
  ISBN: 
  978-92-897-1397-9
  Каталожен номер: 
  TJ-02-15-859-EN-N
  DOI: 
  10.2806/279323
  Catalogue info

  Challenges of policy coordination for third-country nationals

  Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refugees has profoundly changed the situation in Europe.

  Форми

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF15581
  Catalogue info

  Трудности при координирането на политиките за граждани на трети страни

  Автор(и): 
  Eurofound

  Имиграцията е важна тема на политиката на национално и европейско равнище. Макар че имиграцията се регулира чрез множество механизми, цялостната архитектура на политиките във връзка с нея се приема за предизвикателство. През последните месеци значителният приток на бежанци доведе до коренна промяна на ситуацията в Европа. Повечето държави полагат усилия за цялостно и координирано задоволяване на непосредствените нужди на търсещите закрила, като същевременно работят за дългосрочното разрешаване на проблемите с интеграцията. Наред с горното, за всички заинтересовани страни стана очевидно, че текущите трудности с преодоляването на недостига на работна сила и демографските промени имат траен характер и също изискват цялостни политики. Настоящият доклад поставя акцента върху гражданите на трети страни и разглежда координирането на политиките във връзка с миграцията, пазара на труда и интеграцията. Докладът съдържа преглед на практическото координиране на политиките с акцент върху социалните партньори и инициативите на местно равнище.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар