Representativeness of the European social partner organisations: Construction sector

Report
Обновено
28 September 2015
Публикувано
23 September 2015
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали
Автор(и): 
Adam, Georg

Обзор

This study provides information designed to aid the functioning of sectoral social dialogue in the construction sector. The study is divided into three parts: a summary of the sector’s economic background; an analysis of the social partner organisations in all EU Member States (apart from CroatiaRead more

This study provides information designed to aid the functioning of sectoral social dialogue in the construction sector. The study is divided into three parts: a summary of the sector’s economic background; an analysis of the social partner organisations in all EU Member States (apart from Croatia), including membership, role in collective bargaining, social dialogue and public policy, and national and European affiliations; and an overview of the relevant European organisations, in particular their membership composition and capacity to negotiate. The aim of Eurofound’s series of representativeness studies is to identify the relevant national and supranational social partner organisations in the field of industrial relations in selected sectors. The impetus for these studies comes from the European Commission’s aim to recognise the representative social partner organisations to be consulted under the provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

Read less

Форми

 • Доклад

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF15351
  Catalogue info

  Представителност на европейските организации на социалните партньори: Строителен сектор

  Автор(и): 
  Eurofound

  Настоящото проучване има за цел да предостави необходимата информация, за да насърчи секторния социален диалог в строителния сектор в ЕС-27 — включващ всички държави членки на ЕС, с изключение на Хърватия (не е била държава членка при стартиране на проучването). Тези така наречени „проучвания относно представителността“ имат за цел да предоставят основната информация, необходима за създаването и функционирането на комитети за секторен социален диалог на европейско равнище. Комитетите за секторен социален диалог са механизмът, използван от Комисията за консултации със социалните партньори по силата на член 154 от ДФЕС. Анализите с използване на подходите „отгоре-надолу“ и „отдолу-нагоре“ на строителния сектор в ЕС-27 показва, че ЕFBWW и FIEC следва да се разглеждат като най-важните общоевропейски представители съответно на работниците и на работодателите в строителния сектор.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали

Part of the series

 • Sectoral social dialogue

  Eurofound's representativeness studies are designed to allow the European Commission to identify the ‘management and labour’ whom it must consult under article 154 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). This series consists of studies of the representativeness of employer and worker organisations in various sectors.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар