Early childhood care: Accessibility and quality of services

Report
Публикувано
3 July 2015
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Обзор

Access to early childhood education and care (ECEC) services and the quality of such services are important issues that are gaining greater prominence in the EU. This study presents evidence on the elements of working conditions and in-service training that increase the quality of ECEC. ConcerninRead more

Access to early childhood education and care (ECEC) services and the quality of such services are important issues that are gaining greater prominence in the EU. This study presents evidence on the elements of working conditions and in-service training that increase the quality of ECEC. Concerning the accessibility of ECEC services, the report describes good practices gathered in the form of case studies that have been evaluated and that describe additional resources for the inclusion in mainstream ECEC services of children with disabilities or learning difficulties, those in a vulnerable social situation and those who belong to disadvantaged groups. 

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  92
  Референтен №: 
  EF1512
  ISBN: 
  978-92-897-1375-7
  Каталожен номер: 
  TJ-01-15-145-EN-N
  DOI: 
  10.2806/53824
  Catalogue info

  Early childhood care: Accessibility and quality of services

  Access to early childhood education and care (ECEC) services and the quality of such services are important issues that are gaining greater prominence in the EU. This study presents evidence on the elements of working conditions and in-service training that increase the quality of ECEC.

  Форми

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF15121
  Catalogue info

  Грижите в ранна детска възраст: достъпност и качество на услугите

  Автор(и): 
  Eurofound

  Достъпът до услугите за образование и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ) и качеството на тези услуги са важни въпроси, които придобиват все по-голямо значение в ЕС.  В настоящото изследване са предоставени данни относно елементите на условията на труд и обучение на работното място, които повишават качеството на ОГРДВ. Във връзка с достъпността на услугите за ОГРДВ в доклада се описват добри практики, събрани под формата на проучвания на конкретни случаи, които са били оценени и които описват допълнителните ресурси за приобщаването към общите услуги за ОГРДВ на деца с увреждания или трудности при ученето, деца в уязвимо социално положение и деца, принадлежащи към групи в неравностойно положение.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар