Third European Company Survey – Direct and indirect employee participation

Report
Обновено
19 January 2016
Публикувано
14 December 2015
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Обзор

This report studies practices in EU establishments for direct and indirect employee participation in decision-making. Indirect employee participation is the involvement of employee representatives in decision-making processes, while direct employee participation describes direct interaction betweRead more

This report studies practices in EU establishments for direct and indirect employee participation in decision-making. Indirect employee participation is the involvement of employee representatives in decision-making processes, while direct employee participation describes direct interaction between employers and employees. The study builds on the survey data from the Eurofound Third European Company Survey Overview report and focuses on how direct and indirect employee participation are related to each other and to national-level industrial relations characteristics. It establishes which practices of employee participation are beneficial both for the establishment and the employees. It finds that more extensive forms of direct and indirect employee participation are associated with positive establishment outcomes. 

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  86
  Референтен №: 
  EF1545
  ISBN: 
  978-92-897-1404-4
  Каталожен номер: 
  TJ-02-15-588-EN-C
  DOI: 
  10.2806/771155
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Direct and indirect employee participation

  This report studies practices in EU establishments for direct and indirect employee participation in decision-making. Indirect employee participation is the involvement of employee representatives in decision-making processes, while direct employee participation describes direct interaction between employers and employees.

  Форми

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Референтен №: 
  EF15451
  Catalogue info

  Трето проучване на европейските дружества — Пряко и непряко участие на служителите

  Автор(и): 
  Eurofound

  В настоящия доклад са разгледани практиките на предприятията в ЕС по отношение на прякото и непрякото участие на служителите във вземането на решения. Непряко участие на служителите е участието на представители на служителите в процесите на вземане на решения, а под пряко участие на служителите се разбира прякото взаимодействие между работодателите и служителите. Проучването е изготвено въз основа на данните от обобщения доклад за третото издание на Проучването на европейските дружества(ECS), извършено от Eurofound, и анализира връзките между прякото и непрякото участие на служителите и между това участие и характеристиките на индустриалните отношения на национално равнище. Определя се кои практики на участие на служителите са полезни както за предприятието, така и за служителите. Направена е констатацията, че най-разширените форми на пряко и непряко участие на служителите са свързани с положителни резултати от дейността на предприятията.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали

Part of the series

 • European Company Survey 2013

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2013, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар