Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

Report
Обновено
19 April 2018
Публикувано
27 March 2015
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Обзор

The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments. The European Company Survey captured workplace pRead more

The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments. The European Company Survey captured workplace practices in terms of work organisation, workplace innovation, human resource management, direct participation and social dialogue. After setting out the findings, this report then examines how these practices relate to each other and to the outcomes for companies and workers. Overall, the European Company Survey 2013 finds that establishments that used joint employee-management decision-making on daily tasks, have a moderately  structured internal organisation, make a limited investment in human resource management but have extensive practices for direct participation score best both in terms of company  performance and workplace well-being. 

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  160
  Референтен №: 
  EF1502
  ISBN: 
  978-92-897-1324-5
  Каталожен номер: 
  TJ-01-15-043-EN-N
  DOI: 
  10.2806/85175
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

  The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments.

  Форми

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Референтен №: 
  EF15021
  Catalogue info

  Трето проучване на европейските дружества — Практики на работното място: модели, ефективност и благополучие

  Автор(и): 
  Eurofound

  Третата вълна на проучването на Еurofound на европейските дружества бе проведена през 2013 г. Проучени бяха представители на управлението в над 24 000 предприятия; където имаше такива, бяха интервюирани и представители на служителите — в 6 800 от тези предприятия. Проучването обхвана практиките на работното място в областите организация на труда, управление на човешките ресурси, пряко участие и социален диалог. След формулирането на констатациите, в доклада се изследва как тези практики са свързани помежду си и с резултатите за дружествата и за работниците. Общо взето в него се констатира, че предприятията, които използват съвместно вземане на решение от страна на служителите и управлението относно ежедневните задачи, имат умерено структурирана вътрешна организация, правят ограничени инвестиции в управлението на човешките ресурси, но използват силно развити практики за пряко участие на служителите, показват най-добри резултати както за ефективността на предприятието, така и за благополучието на работното място.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали
 • Working papers

  Related working papers

  • Associations of workplace practices, innovation and performance with changes in employment
   Working paper
   19 April 2018
   Референтен №
   WPEF18002

Part of the series

 • European Company Surveys

  The European Company Survey (ECS) is carried out every four to five years since its inception in 2004–2005, with the latest edition in 2019. The survey is designed to provide information on workplace practices to develop and evaluate socioeconomic policy in the EU. It covers issues around work organisation, working time arrangements and work–life balance, flexibility, workplace innovation, employee involvement, human resource management, social dialogue, and most recently also skills use, skills strategies and digitalisation.

 • European Company Survey 2013

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2013, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар